Gyászoló versek

Margócsy József

Gyász-dal

Kiszáradt kebled tengere,
És a' földi érzetek
Drága gyöngyei, - a' halál
Által összetörettek...

Tovább...

Ábrányi Emil

Úton

Körülöttem éljenezve
Zúg az ember-áradat;
Űzöm, hajtom a sikert, mint
Agarász a gyors vadat.

Tovább...

00

Benőfy Soma

A kis játszó

Játékszerül hogy csillagot
Mennyről atyád nem adhatott,
Sírtál, te kis fiú, sokat;
Kicsiny szíved rá megszakadt!

Tovább...

Czuczor Gergely

Kölcsey Ferenc sírjánál

Kölcsey szunnyadoz itt, ki mig élt, virraszta honáért
És ébreszte magyart lánglobogásu dala,
Szenv és munkatürés volt élete, sejtelem inté...

Tovább...

Czuczor Gergely

Baróti Szabó

Virt temetőjében mely sírhalom őrzi Barótit,
Kérdni hiába fogod, dőlt feledésbe helye.

Tovább...

Komócsy József

Hallod a gyászt?...

Hallod a gyászt? A harangoknak
Zokogó hangját hallod-e?
Kérdezd szívedtől, kit temetnek?
Vajon ki halt meg: tudod-e?

Tovább...

Ábrányi Emil

Margit albumába

Ha meghalnál, vagy többé nem szeretnél,
Ah akkor Isten veletek dalok!
Mint a magasban megsebzett pacsirta:
Lehullok gyorsan s némán meghalok!

Tovább...

Tóth Endre

Három madár

Galamb volt a szive
Zrínyi Péternének;
Magasan szálló sas
Volt benne a lélek;
Holló volt bánata,
Melyet rászállíta
Rabfészke férjének.

Tovább...

00

Petőfi Zoltán

Szalay László halálára

Munkáddal tested megöléd, lelkednek azonban...

Tovább...

10

Kölcsey Ferenc

Éji temetés

Vész ébred, üvölt az éjjeli szél,
Házból az anyácska remegve kikél,
S karján csecsemővel ide s tova jár.
"Kebled csupa fagy;
Oly néma, sötét vagy!
Szép gyermekem alszol-e már?"...

Tovább...

Tóth Árpád

Katonasir

Magányos sír a keskeny, elhagyott
Völgyben, keresztje ferde már, veszendő,
De gyapjas hó a vállát - enyhe kendő -
Szelíden védi, s rojtul ráfagyott...

Tovább...

Kerényi Frigyes

Petőfinek

Kedvesét a téli földbe tették!
Jőnek majd ezer vigasztalással
Kik a vidám dalnokot szerették.

Tovább...

Móra Ferenc

Lajkó

Erdő mellett, puszta szélén,
Ponyvasátor barna mélyén
Cigányvajda felesége
Sírva néz a siket éjbe.

Tovább...

00

Incze Lajos

Egy szép asszonyhoz

Ismét itt vagy! Kies vidékünk
Vonz, hisz' megjött a kikelet.
Ismét mesélsz sok szépet nekünk,
Hogy hol töltötted a telet.

Tovább...

00

Balla Miklós

Ha te távozol

Mi lesz akkor, ha majd te távozol?!...
Veled megy illat, szin és napsugár.
Nem lesz tavasz, virág, dal, mind kivész
S a földre örök éjszaka borul...

Tovább...

00