Gyermekekkel kapcsolatos versek

Petőfi Zoltán

Gyulai Pál fiának

Nagy bűn, ha szerető szüleit gyerek ütni merészli.

Tovább...

30

Benőfy Soma

A kis játszó

Játékszerül hogy csillagot
Mennyről atyád nem adhatott,
Sírtál, te kis fiú, sokat;
Kicsiny szíved rá megszakadt!

Tovább...

Jeszenszky Danó

Az árva

A mi fának - szomorufűz,
Ami tüznak a bolygótüz,
Ami víznek a köny árja,
Emberek közt az az árva.

Tovább...

30

Tóth Kálmán

Én itt járok...

Én itt járok az árnyak közt,
A szomorú fenyvesen,
Ő meg sugár s virágok közt
Játszik ott a völgybe' lenn,
Az én édes gyermekem.

Tovább...

Péteri Takáts József

A hazug gyermek

A melly gyermek könnyen hazúd,
Azt mindenek meg vetik,
S ha még ravasz mentséget tud,
Szem elől el kergetik.

Tovább...

Gulyás Pál

A tiszta élet gyöngyei

Piciny szájából úgy bugyog elő
a lassu sírás,
mint szikla mélyéből a friss patak.
Óh ez nem fájdalom már,
hanem egy napsütötte tiszta csermely,
melyben halak úszkálnak,
apró ezüst halak.

Tovább...

Benedek Elek

Szép kerek almafa

Kertemnek közepén szép kerek almafa,
Öröm nézni rája;
Ezer alma rajta, meghajlik alatta
Ékes koronája.

Tovább...

Komócsy József

Vigasztalás

Te édes gyermek!
Szemedben a könnyek,
Mint harmatcseppek,
Fényesen ragyognak,
Szép homlokodra
Sötét felhők jönnek,
Mély árnyat adva
Drága bánatodnak.

Tovább...

Benedek Elek

A nagyapa

Feljött már a nap az égen,
Nagyapa sétálni mégyen.
Nincsen otthon maradása,
Megy, hogy unokáit lássa.

Tovább...

Taksonyi József

Én két szép gyermekem

Hidegre vált az idő hirtelen:
Nem fáztok-e, Piroska, gyermekem,
Magduska, gyermekem?

Tovább...

Sántha Károly

Karácsonykor

Forgó időben forgó a szerencse,
A boldogság most itt, majd ott tanyáz;
De e napért a bút szív elfelejtse
S vidám örömtül hangozzék a ház.

Tovább...

Gulyás Pál

Garaboncás éj

Van házam, van kertem,
A háznak ablaka van,
a kertben almafa van.
A kertben van egy kút is:
a kútban víz van.
Kaptam egy kisfiút is:
a kisfiúban szív van.

Tovább...

00

Jászay-Horváth Elemér

Ima Földistenhez

Napsugaras dombon haladok fölfele
Elébe a nyárnak,
Völgyek illatával, mámorával tele,
Napsugaras dombon víg örömök várnak.

Tovább...

00

Pakots József

Az élet himnusza

Megzörgeted az Élet kapuját
S dalolva indulsz neki a világnak...
Evoé! hír, dicsőség, szerelem!
S lelkedben lágy himnuszok muzsikálnak.

Tovább...

00

Szemere Miklós

Bölcsődal

Szunnyadj pici rózsabimbó,
Szunnyadj, szunnyadj még!
Éjfél van még körülötted,
Homályos az ég.

Tovább...