Az elmúlt egy hónap új versei

Kerényi Frigyes

Keresztelő

Hogy üdvezűljön egykoron,
Ha gyermek született,
Templomban rá békés kezek
Hullatnak szent vizet...

Tovább...

Kerényi Frigyes

Vigasz

Dalost temetnek csendesen,
Toronyban semmi hang -
Ha gazdagon fizettetik,
Beszél csak a harang.

Tovább...

Kerényi Frigyes

Dunaparton

Egykoron itt Árpád véres hadi népe zajongott
A fejedelmi vezér érczbuzogánya körűl.

Tovább...

Ady Endre

Egy csúf rontás

Szűz borzongások, pompás szavak,
Új, nagy látások királyfia volnék
S lelkemen, szép, pogány lelkemen
Egy csúf rontás ül, pusztít, bitorol még.

Tovább...

Ady Endre

Barna ég alatt

Nyáron hirtelen barnaság
Jön néha valahonnan.
Csupa nagy gyász a Föld s az Ég
S a szívem félve, reszketőn
Téli tempókra dobban.

Tovább...

Ambrozovics Dezső

El innen, el!

El innen, el!
Ki a szabadba vágyom én,
Hol nincsenek rideg falak,
S csapongva száll az ég felé
A képzelet, ha szárnyra kap!

Tovább...

00

Ambrozovics Dezső

Hervadás

Elszorul a szívem,
A mikor azt látom,
Hogy az, ki olyan volt,
Mint egy tündérálom,
Elfonnyad, megfakul
Mint a letört rózsa,
A szirmait elhullatja.

Tovább...

00

Ábrányi Emil

Ó ne hidd...

Ó ne hidd, hogy a dicsőség,
Hogy az édes szavu hír,
Csábítgasson bármint, tőled
Valaha elvonni bír!

Tovább...

00

Zsolt Béla

Elmegyek, elmegyek

Elmegyek, elmegyek
Nem bontok itt sátrat.
Aki nálam bátrabb
Verjen itt gyökeret,
Verjen mély gyökeret,
Nőjjön és tenyésszen,
Férgen és penészen,
Ága, lombja vesszen...

Tovább...

40

Zsolt Béla

Nyári vihar a lainzi vadaskertben

Gyanútlan őzikék legelnek
Az égen kék kakukfüvet.

Tovább...

00

Tóth Árpád

Kilépni

A munkapártot
Nem mondhatom épnek,
Amennyiben a tagjai
Sorban kilépnek.

Tovább...

Tóth Árpád

Micsoda reflektor elé...

Micsoda reflektor elé álltam, hogy vékony alakom felhőkre szökken
Izgatott árnnyal, s karom erdők üstökébe tép?

Tovább...

Morócz Jenő

A szinpad

Ott hangzik a nyelv varázsigéje,
S az életnek csalfa, hiu fénye
Olyan hűen felmutatva benne,
Mintha csupa igaz s való lenne.

Tovább...

Morócz Jenő

Hajón

Ringass édes álomba el hajó,
Suttogjatok csak csillámló habok,
Habár a nesz fülemnél hallható,
Oh én azért nyugodtan alhatok.

Tovább...

Ignotus Hugó

Ha te ugy szeretnél...

Ha te ugy szeretnél
Ahogy én szeretlek,
De sohase volna
Nevető jókedved!

Tovább...