Versek Istenről

Kapcsolódó címke:teremtés

Margócsy József

Egyházi ének

Ébredjetek 's felkeljetek
A bűnből ti bűnös emberek;
Közel a' halál 's ítélet!

Tovább...

00

Fülöp Áron

Megostoroztad őket...

Megostoroztad őket, Istenem,
A kik gáládul ellenem valának;
És érezék sajgó csapásait
Igaz haragod sujtó ostorának.

Tovább...

00

Benedek Elek

Tavaszi ének

Isten áldott napja csak elmosolyodik:
Megmozdul a vén Föld s mindjárt tavaszodik.
Kibújik a fűszál s csudálva csudálja:
Hová lett Tél apó hófehér bundája.

Tovább...

Tóth Árpád

Tetemrehivás

Olykor a bíbor alkonyatban
Elnehezedik a szivem -
Felnézek a nagy, csuda égre,
És látást látok, úgy hiszem.

Tovább...

00

Zsolt Béla

Tükör

Fekete Krisztus függ a fáklyafüstben:
A négernek koromsötét az isten.

Tovább...

00

Beöthy Zsigmond

Megtartatunk!

Szent, szent, szent vagy te Isten s nagy hatalmad,
Mely legnagyobb jóságban s kegyelemben;
Törvény szavad, bölcs és változhatatlan,
S mit alkotott, megtartja lenn, miként fenn.

Tovább...

00

Margócsy József

Luther Márton himnusza

Erős kővár a' nagy Isten,
jó véd harczbajok vasa.
Ő támogat az inségben,
melly mostan reánk csapa.

Tovább...

00

Jörgné Draskóczy Ilma

Imádság

Isten!
Szó kell-e néked: hogy érts? Messzehangzó?

Tovább...

00

Mendöl Ilona

Áldott a magvető

Amikor a földet eke vasa szántja,
A szántóvetőnek magasztos az álma...

Tovább...

Mendöl Ilona

A buzaszem csodája

Minden buzaszemnek van egy szent csodája:
A jó Isten képe rajzolódott rája.

Tovább...

00

Ady Endre

Menekülés az Úrhoz

Be szép a régi kép, a tiszta,
Be szép volt a világon élni,
Be szép volt az a lázadó,
Mégis uras, szent Össze-Vissza.

Tovább...

Berde Mária

Irgalom

Ki soká nem borul emberi vállra,
Ahhoz a fák egyszer közelhajolnak.
Ki soká nem figyel emberi szájra,
Ahhoz egyszer a falevelek szólnak.

Tovább...

Móra László

Tavasz templomában

Itt-ott megbújva dacol még a hó,
Mint félrebillent, összetört hajó.
De másutt táncot jár a napsugár
S az alvó erdőt csókkal illeti.

Tovább...

Ady Endre

Rendben van, Úristen

Ki akarta, hogy megtagadjam,
Örök Sionát messzehagyjam
S visszakolduljam öregen
Magamat ismét únt kegyébe?

Tovább...

10

Gyóni Géza

Zsoltár

Semmiséged rettegd, te gőgös,
Semmiséged az Úr előtt,
Ki irgalmas a szenvedőhöz -
De jaj annak, százszor jaj annak,
Ki szívében nem félte Őt.

Tovább...

00