Versek a hazáról

Benedek Elek

Honvágy

Hol a keleti ég nagy hegyekre hajlik,
Ott van az én falum, csendes völgy ölében.
Nagyvilág lármája oda el nem hallik,
Élnek a lakói csendesen, békében.

Tovább...

10

Réthy László

A körtefa.

Vezércikket ír Lengyel Zoltán
(Hogy odafennt is meghallják tán?)
Amelynek az a jelszava:
Hogy hazánk egy nagy körtefa.

Tovább...

Erdélyi János

Intés

Ha szíved a hazáért
Ugy lángol és eped,
Hogy vérező keservek
Miatt majd megreped...

Tovább...

Kibédi Sándor

Enyém vagy Erdély

Kicsi földdarab, Erdély, enyém vagy.
Bensőm melegében hozzásimul arcod
édesanyám arcához, ki messze, más határon
őrzi a képét itthonmaradt fiának.

Tovább...

00

Ady Endre

Hazavágyás napfény-országból

Akkor én majd nem erre járok,
Nem Napfény-országban rogyok össze,
Magyar árok lesz az az árok.

Tovább...

20

Lendvai István

Intelem 1940-ben

Akárhová huz szived és agyad,
akárki a kedvenc vitézed: a
Duna táján megvonva magad,
te csak Hazád nézzed.

Tovább...

00

Bulyovszky Gyula

K. J. koszorujába

Mint jó testvér testvért ölelni fut,
E költemény hozzád is ugy röpül. -
Dal vagy te hölgy - az ihletés dala,
Szinészetünk dicsőitéseül.

Tovább...

Vachott Sándor

Keszegen

Vörös sziklák felett
Oly jól esik nekem,
Hazám vidékein
Körültekintenem.

Tovább...

10

Czuczor Gergely

Gróf Széchényi Ferencre

Mindened áldozatúl haza oltárára tevéd le...

Tovább...

00

Ady Endre

A régi sereglések

"Mária, Jézus" - ígyen seregeltek
Kósza legény, asszony és gyermek
S liliom-lyányok drága csapatai.

Tovább...

00

Tóth Kálmán

Rám köszöntik a poharat...

Rám köszöntik a poharat,
Nem tudom, hogy mi van benne...
Mindegy nekem akármi van,
Ide vele a kezembe!

Tovább...

10

Batsányi János

Felírás

Állj meg, akárki vagy! s tekints e táblára:
Itt nyugszik, s változik hajdani porára
A nagy Orcziaknak jeles unokája,
István, az ifjúság fő dísze, példája,
Ki tizennyolc nyarat fellyül alig ére,
Hogy éltének jutott hervasztó telére.

Tovább...

00

Kerényi Frigyes

Hosszu álom

A hosszú álom gyengít: igy nem csoda hogy te...

Tovább...

00

Sipos Domokos

Két tűz között

Tanyánk
Széljárta, puszta szirt.
Állunk a csúcson viharban, napba nézve.
Kitárjuk keblünk,
Hogy a föld minden zendülése,
Mi egyik pólustól a másik pólusig
Az embereken átremeg,
Fájó szívünkön megszűrve...

Tovább...

Kibédi Sándor

Erdélyi álom

Atyai csókoddal homlokomon
hívőn alszom el s álmodom álmomat,
szent ajándékodat, én Uram.
Éjszaka van. A végtelenség
ezer fényes szemével reámmosolyog.

Tovább...

00