Hiányról szóló versek

Balogh Melanie

Hozzá

Régen láttam tündérszép orcádat,
Rég hallottam beszédes kis szádat!
Mégis mintha csak most fogtam volna
Tarkabarka pillangót veled...
Pajkos lelkem hozzád repül vissza
S átéli az elmúlt perceket!

Tovább...

Taksonyi József

Én két szép gyermekem

Hidegre vált az idő hirtelen:
Nem fáztok-e, Piroska, gyermekem,
Magduska, gyermekem?

Tovább...

Szombati-Szabó István

Hiányzol

Hiányzol nékem, drága asszonyom,
hiányzol, mint a bénának a kéz,
hiányzol, mint a sötétből a fény,
hiányzol, mint a jégből a meleg,
hiányzol, mint a süketnek a dal.

Tovább...

Sárosi Gyula

Ég-néző

Nézek, nézek az egekre,
Sohajtok a fellegekre;
Ott van ő, a fellegen túl,
Ki után az én könyem húll.

Tovább...

Samarjay Károly

Ne gondolj reám

Ne gondolj énreám
Szüntelenül,
Habár szelíd szived
Értem hevül.

Tovább...

Szenes Hanna

Távoli anyáknak

Napról napra és percről percre
Folyton csak várni, lesni egyre
Betűt, sort, írást.

Tovább...

00

Berde Mária

Hol vagy?

A napok telnek, telnek.
Homályos, ködös hajnalok kelnek.
Napokon át szitál a hó.
A város zaja tompa elhaló,
Fénytelen, szürke délután
A villanyrudak dróthálózatán
Fáradt madarak ülnek csapatostul,
Szárnyuk lecsügged... egy se mozdul...

Tovább...

Szenes Hanna

Ha jönnél...

Ha hirtelen jönnél velem szemben
Nevető szemmel, kéz a zsebben.

Tovább...

10

Samarjay Károly

Messze tőlök

Nehéz, villámos fellegek
Úsznak felém,
Szülőföldemről jőnek ők,
Jól látom én.

Tovább...

Lampérth Géza

Túl az Oceánon...

Túl az Oceánon,
A tiszai tájon
Most reszket a harmat
A buzakalászon,
Kék buzavirágon...

Tovább...

Vörösmarty Mihály

A bús legény

Forgószél megy út közepén,
Csoportokat dobál felém,
Hejh forgószél! ha jó volnál,
Inkább babámhoz hordanál.

Tovább...

Greguss Ágost

Haladt...

Haladt és partot ért a sajka,
Kiszáll a vándor s tovavész:
Gazdátlan, evezője rajta,
De, ki vezesse, nincs a kéz.

Tovább...

11

Somlyó Zoltán

Üres sarok a szekrényben

Van már patyolat függönyöm
és haragosvörös lámpaernyőm.
Cserépkályhám, mályvaszinű,
amelyben ég a szén bizsergőn.

Tovább...

00

Berzsenyi Dániel

Levéltöredék barátnémhoz

Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet,
S távolléted alatt kedvem miben lelem!
Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet,
Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.

Tovább...

Sáfáry László

Kristály

Budapesten jár most a kedvesem,
biztosan átmegy a parkokon,
ahol az egyik padon ülve
a zsebemben kutattam egy fél kiló kenyérre,
a parkokon, ahol lányokkal is jártam,
és kezem meg szám végigsimított arcukon.

Tovább...