Versek a családról

Kapcsolódó címkék:árva| nagymama| nagypapa| testvér

Benedek Elek

Nagyapóka és nagyanyóka

Nagyanyóka: Hová, hová, nagyapóka?
Nagyapóka: Ne is kérdje, nagyanyóka.
Nem tudom, mi történt velem,
Minden délben fáj a fejem.

Tovább...

Barsi József

A Boldog

Legyen tavasz, legyen tél,
Feleségem korán kel:
Azért arca oly piros,
És beszéde oly okos.

Tovább...

Gyóni Géza

Tompa (1817-1917.)

Középső gyöngy a nagy Triászban;
Te magyar ékszer sorsát nyerted:
Világ-napfényben, glóriásan
Messze ragyognak nálad nem nagyobbak,
Csak sokkalta szerencsésebbek.

Tovább...

00

Kemény Simon

Smaragd gyűrű

Egyszer korán ébredtem fel nagyon,
A fehérfalú kis gyermekszobában,
De már nagy napsugároszlopban állt
A régi barna polituros ágyam.

Tovább...

Petőfi Sándor

István öcsémhez

Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?
Gondoltok-e ugy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetéstek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?

Tovább...

00

Samarjay Károly

Messze tőlök

Nehéz, villámos fellegek
Úsznak felém,
Szülőföldemről jőnek ők,
Jól látom én.

Tovább...

Dalmady Győző

Fecske a szobában

Fecske, fecske, mi jót hoztál?
A szobámba lopózkodtál:
Nincs-e meg a tavasz itten?
Azt keresed talán itt benn?

Tovább...

Benedek Elek

Az árvák

Egyszer az utcán sétáltam
S ottan két kis árvát láttam.
Halljátok, mint következik,
Mit mondott az idősebbik.

Tovább...

Reményik Sándor

Nem sokat szeretett

Ő nem sok embert szeretett.
A szíve mély, de zárt világ volt:
Különös kőfallal kerített,
Mély futó-árokkal határolt.
S hogy őt szeretik: alig hitte:
Őt, önmagáért, semmi másért,
A szívébe zárt mély világért.

Tovább...

Vörösmarty Mihály

Ősök

Mintha nem őstől származnál, légy tetteid által...

Tovább...

00

Nógrádi Pap Gyula

Hegyek között

Van házad, amelynek kertfái alól
A sárga rigónak vidám dala szól.

Tovább...

Tompa Mihály

Fecske, gólya

Téve hosszu, terhes útat
- Melyet a szél is megúnhat, -
Kikeletkor megjövétek!
Rongyos, szennyes volt a fészek...
Ezt a dolgot hozni jóra:
Volt az első, - fecske, gólya!

Tovább...

Madách Imre

Leányálom

Szőlőtő az agg szülő, mellette meg
A jó fiú mint védő támasz áll...

Tovább...

00

Pósa Lajos

A kis növendék

Csörög a szarka,
Billeg a farka,
Ki lesz a vendég?
Egy kis növendék.

Tovább...

11

Arany János

Növünk együtt

Soknak lettem már, hogy élek,
A szemében szúró tüske:
De van még egy kicsi lélek,
Aki rám hiú és büszke.

Tovább...