Samarjay Károly

jogász, ügyvéd, költő és királyi tanácsos
1821. április 6. (Rév-Komárom, Szlovákia) — 1894. április 27. (Pozsony, Szlovákia)

Szerző figyelése

Ne gondolj reám

Ne gondolj énreám
Szüntelenül,
Habár szelíd szived
Értem hevül.

Tovább...

Harc lesz talán...

Harc lesz talán... Ha kell, mi meghalunk,
De nem egy-két tőzsérnek földeért,
Sem vérünkön hizott nadályokért,
Értök csepp honfivért sem áldozunk,
Nekünk nincs egy arasznyi birtokunk,
Mi az egész hazáért harcolunk.

Tovább...

Szegény hazám

Szegény hazám!
Mit vétett nemzetünk,
Hogy ezredes küzdés után
Fölötte mostan is halál lebeg?

Tovább...

Ha bántanak!

Nyerít a harci mén, vígan nyerít...
A szomszéd nép megúnta rosz serét,
Szeretné Tokaj és Eger borát,
Szeretné alföld búzakenyerét.
Nyerít a ló... Csatára szállani
Kössünk kardot, keletnek ifjai!

Tovább...

Messze tőlök

Nehéz, villámos fellegek
Úsznak felém,
Szülőföldemről jőnek ők,
Jól látom én.

Tovább...

Honvágy

Messzeföldön, kocsma ajtajában
A huszár áll, búsan földre néz.
Mért nem ül ő benn a vigadókkal?
Borcsatát hogy nyerne a vitéz.

Tovább...

Ha kék szemed ég volna

Ha kék szemed ég volna, úgy
Ránéznék szüntelen,
Ha hajnal volna rózsaszád,
Fölkelnék éjfelen.

Tovább...

Emlékezet

Itt rebegett oly
Édesen ajka,
Bús szemem itten
Csünghete rajta
Hónapokig.

Tovább...

00

Az én Múzsám

Az én Múzsám nem berkeken lakik,
Hanem a Tiszánál, csalit között;
Majd úgy röpül, mint álmodó madár,
Suhogva, holdas éjjel, nád fölött.

Tovább...

00

Szegény diák

Ki vagy, ki gúnnyal nézed a deák
Kopott mezét, bután s könnyelmüleg?
Ki vagy, ki a szerény érdem fölött
Kacagni mersz; mily úri szörnyeteg?
Mezét az évek bár szétszaggaták,
Ismerj reá, ő a szegény deák!

Tovább...

00

Vihar

Vihar keletkezett
Fenn Ázsia egén,
Nyugat felé tolult
Villámos fellegén.

Tovább...

00

Rajta, magyar!

Hajdan szabadon, szabad, ősi mezőn,
Rákosra gyülének a harcos apák,
Bátor szavok égre dörögve hatott,
S kérelmök az égi lakók megadák.

Tovább...

00

Heraldika

Az ősi címerek ezüst
S aranytól fényesek,
Reájok az őszült apák
Gőggel tekintenek.

Tovább...

Mohács

Honfi! Mohács terein ne szunyadj el az éji homályban...

Tovább...

A határon

Honom, végső határidon
Letérdelek,
Feledhetetlenek nekem
Ezen helyek.

Tovább...