Szomorú szerelmes versek

Kapcsolódó címke:szerelmi bánat| tiltott szerelem

Berde Mária

Tenger

Szép?... Ugye szép?
Ugye a víz folyó szivárvány?

Tovább...

10

Harsányi Zsolt

Bánatos szakácsné

Miska huszár a szakácsnét
Sej-haj, kerülgette váltig.
Csak egy csókot kunyerált, de
Sej-haj, nem jutott odáig.

Tovább...

Petőfi Zoltán

A szerelem

A szerelem nem egyéb,
Mint egy csalfa gyermek,
Ki hamis szemeivel
Mosolyogva ver meg.

Tovább...

Kisfaludy Károly

Késő bú

Rejtsd előlem kéjre lobbant
Szép szemed sugárait!
Rejtsd előlem édes arczod
S lelked annyi bájait!

Tovább...

Hajnal László

Rotondi éjszaka

Éjfél. A Rotond méhe tágul!
Ki zörög még a zongorán?
Fejem a zöld méregtől kábul,
A montparnassei éjszakábúl
Menekvés nincsen ily korán.

Tovább...

10

Ady Endre

A jégcsap-szivű ember

Csonttá fagy az, akit szeretnek:
Minden csöpp vér, mely hull miatta,
Belekeményül jégbe, fagyba.

Tovább...

10

Tóth Kálmán

Az elcsüggedt

Ha szerettem, megbántam,
Valamennyi, kit szeretünk, hálátlan;
És ha aztán gyűlöltem:
Nem a bántót, csak magamat gyötörtem.

Tovább...

Bajza József

Az elhagyott

Csalfa volt hő esküvésed,
Változékony lenge kép!
Csalfa, mely szemedben égett,
A szerelmi láng.

Tovább...

Lengyel Béla

Fűzek között

Szamosmenti füzek között
Elmerengve járok...
Bólintgatnak, köszöntgetnek
A fák s a virágok...

Tovább...

Balogh Zoltán

Szerettelek...

Szerettelek téged
S szerelmem jutalma
Lett a búbánatnak
Óriás birodalma...

Tovább...

00

Balogh Melanie

Románc

Zenének hangja mellett
Vidáman foly a tánc,
Az ifjak hő szívére
Borul szerelmi lánc.

Tovább...

Ady Endre

Özvegy legények tánca

Szent György-nap éjén sipitók,
Nyugtalanok a denevérek:
Dohos várak ó termeiben
Táncolnak az özvegy legények.

Tovább...

00

Taksonyi József

Temetés lesz

Temetés lesz, komor, gyászos;
A koporsó vadvirágos.
A koporsó szivem; benne
Halott szivem nagy szerelme.

Tovább...

00

Finta Zoltán

Farsangos legények rigmusa

Aki víg legényéletnek örvend,
piros virágot tűzet süvegjére
s kacagva síró, keserű kedvébe
csókizű óbort nevetve hörpent.

Tovább...

00

Hajós Izsó

Meddig?

Széttépek minden hazug fátyolt,
E színlelést tovább nem állom!
Miattok, kiket bánt szerelmünk,
Meddig lesz álarcz még orczánkon?

Tovább...

00