Sóhaj

Mohácsi Jenő

Őszi sóhaj

Kiélte nyarát a sok levél,
A földre, a földbe száll.

Tovább...

Brassai Viktor

Sóhaj egy messzement barát után

Tarka levelek takarója alatt
aluszik már a holt táj.
Elhagyta meleg, jó pajtása a nap,
fejénél most a hold áll,
hidegen dobja sápadt sugarát
a hallgatag őszi tetőkre;
emlék ez a fény már, csak a régi barát
halvány, holt tüzű tükre.

Tovább...

Darmay Viktor

Sóhaj

Isten veled, szép nyár! Maholnap
Megsápad újra völgy, halom...
A szél már ébred s zúg a fák közt
Különös, méla hangokon.

Tovább...

Dömötör János

Sóhaj

Rég beomlott sziklavárak
Felépülnek könnyedén,
De ott porlad, a ki meghalt,
Sülyedt sírja fenekén.

Tovább...

Szenteleky Kornél

Csodálkozó sóhaj az idegenhez

Szeretni szeretnélek
hatalmas Idegen,
barátságban szeretnék élni veled,
mint repkény, mely óriás
tölgyre kúszik.

Tovább...

Somlyó Zoltán

Sóhajtás

Nem igaz halott az, aki föltámad.
Egy sóhajtást még küldök teutánad!

Tovább...

Gyulai Pál

Sóhaj

Szállj dalom, oh siralom sohajja,
És sírd el legszentebb könnyedet!
Emberi kény embert eltiporhat,
De ki az, ki szívet láncra vet?

Tovább...

Nagy Imre

Sóhajtás a szünidőhöz

Pénzemnek holdja elfogyatkozott,
Egy árva fillér sincsen birtokomban:
Szurkolni kell az orditóriumban;
Isten megvert, sorsom megátkozott.

Tovább...

Bozzai Pál

Végsohaj

Nem esztendők hozzák az időt!
Megagg az ember, mint a nyár,
Meleg szívvel, forró kebellel,
Ha az idők viharja jár.

Tovább...

Bálint György

Sóhaj

Dermedt szépségek ülnek az ormokon,
Zene patakzik,
Most a sóhajok szöknek magasba
És kiterülnek langyosan a tetők fölé,
Sóhaj szakad fel kínzottan, keserűen,
Sóhaj-ködben úsznak most távoli
Áttetsző arcok, remények, világok;
Nem zúgnak nyargaló villámok...

Tovább...

Móricz Zsigmond

Sóhaj

Mikor mersz már testvér
megszagolni virágot?

Tovább...

00

Ráday Gedeon

Sóhajtás

Szállongozó zephyrke,
Ha kérdez Laura: honnan? -
Súgd meg: valál sóhajtás,
De meg ne mondd, kié!

Tovább...

Pálóczi Horváth Ádám

Sóhajtás és vallástétel

Láttál-e oly jeget, melyben meleg legyen?
S tüzet, mely fagylaló borzadást tegyen?
Jer tapogasd! én azt mellyemben viselem,
Meleg jég, hideg tűz, a tilos szerelem.

Tovább...

Vachott Sándor

Sóhaj

Éjszak felé
Könnyű felhők szállnak,
Ha bánatim
Velök szállhatnának!

Tovább...

Dukai Takách Judit

Sóhajtás az elmúlt idő után

Eltüntél, el s ah örökre tüntél!
Gyönyörrel telt kora szép éltemnek.
Hányszor édes örömöket szültél
Szent lángokra felhevült keblemnek.

Tovább...