Szomorú versek

Ady Endre

És sehogyse vagyok

"...és úgy vagyok, hogy sehogy sem vagyok
És fáj, hogy nem fájnak eléggé
Dalaim, a megdalolt dalok
S kínjaim, a megszenvedett kinok.

Tovább...

Morócz Jenő

Mi a remény?

Mi a remény? - Éltünk kártyavára,
Mit a vágy épit szivünk fölött...

Tovább...

Margócsy József

Szenv-ének

Hogy elborult a' láthatár, s dúlnák a' viharok;
Hadd dúljanak: a' szivárvány bús fellegen ragyog
A' nemtő istenének ajkunkon a' szív-ének
Zeng hála szózatot, zeng hála szózatot.

Tovább...

10

Ady Endre

A sirató siralma

(Mit adhatnék?) Porlandó szégyen
Vagyok már csak, ki idejében
Érzi szégyenes voltát.
Kivert bikának sorsa biz ez,
Ki elveszti a csordát.

Tovább...

10

Sárközi György

Mélybe görnyed a fűzfaág...

Mélybe görnyed a fűzfaág,
Magasra hág a sarki csillag, -
Homlokom lehajtom tenyerembe,
Égi pusztákon bujdosik lelkem.

Tovább...

00

Vidor Marcell

Álmodni jövök

Lassan lehull az esti csönd,
Egy csillag gyúl ki odafönt,
S a füzesparton,
Szinte hallom
A sötét lepel, amint elterül,
Járok merengve, némán, egyedül.

Tovább...

Ábrányi Emil

Nem rád haragszom...

Nem rád haragszom! Bájad fogva tart.
Szivem tiéd, mint eddig a tiéd volt.
De ne csodáld, hogy arcom fénytelen:
Lelkem borús, mint felleg-járta égbolt!

Tovább...

20

Barna Ignác

Szép vagy lányka...

Szép vagy lányka, ha enyelgesz,
Játszi kedvvel, vidor arccal;
Szebb, ha mélán elmerengesz
Szárnyat öltött vágyaiddal...

Tovább...

00

Fenyő László

Öregúr

Mosolyodban jégmezők csendje dereng,
messzenéző szemedből lopódzva
alkonyati suhanással bucsúzik a láng,
lépésed olyan megilletődött
mintha mindig templomok, temetőkert,
halk ünnepélyek közt járnál.

Tovább...

Ady Endre

A megszépitő fátuma

Estéket, ha bennük kószálok,
Beaggatok édes csodákkal
S akik nyomomban járnak bennük,
Nyomasztják édesen az álmok.

Tovább...

Mael Ferenc

Befagyott lélektavak

Megtörtek, mint halódó emberszem.
Ha rájuk nézel, borzongat a jég...

Tovább...

10

József Attila

Tengerhez

Rengő csoda Tenger!
Fonjad körül bánó dalaiddal
Élet után vágyó lelkemet.

Tovább...

20

Kis János

A rózsabokor

A tövis megmarad, hamar hull rózsája.

Tovább...

Vargha Gyula

Álmatlan éjek

Elég a nappal gyötrelme, gondja,
Várom az éjt, mely fátylát kibontja;
Várom az éjt, de hiába várom,
Mit ér, ha nem száll szememre álom.

Tovább...

Ürmösi Károlyné

Könny

Ha úgy néha szememből könny pereg,
Ne faggassatok, ne kérdezzetek
Elmondani szóval azt nem lehet,
Hogy mi fakaszt ily drága gyöngyszemet!...

Tovább...