Sírvers

Kriza János

Zsellér sirfáján

Úrtól más úrhoz mindig költöztem; Úristen...

Tovább...

Gyóni Géza

Sirkövére

Jósága, mely miénk volt.
E sirban nem veszett el.

Tovább...

Vörösmarty Mihály

Izmén sirjára

Sok szívnek gyötrelme mig élt, gyötrelme hogy elhalt...

Tovább...

Vörösmarty Mihály

Két gyermek sirja

Oh anya! meg ne sirass, hogy ezen kis sírba leszálltam...

Tovább...

Lauka Gusztáv

Sírvers

Ebecském, ebecském
Be jókor elhalál,
Pedig olly ifju, szép,
És hűséges valál.

Tovább...

Vörösmarty Mihály

Sirvers

Férj s atya nyúgoszik itt; özvegy s négy árva keserve
Tette beszédessé rajta e néma követ...

Tovább...

Homonnay Imre

Sírvers

Kártya, kopó, fürdő, Bacchus, Vénus, pipa, ló, tánc
Kevellőjők: Üress úr van elásva ide.

Tovább...

Vörösmarty Mihály

Egy kövér vendégfogadósra

Itt nyugszik Haspók, s örömest, ha zabálni lehetne;
Testét egy buzatár potrohos öble fedi.

Tovább...

Vörösmarty Mihály

Egy jámbor szerzetes sirverse

1

Itt nyugszik Cseri Pál, szent szerzet tagja az úrban:
Benne, mig éle, az úr lel vala megnyugovást.

Tovább...

Juhász Gyula

Sírvers

Itt nyugszom én könyvek között
Álomtalan és csóktalan.

Tovább...

Bárd Miklós

Sirfelirat

Tartós borút nem tűrt a lelke,
Örömre született;
Mint élet-művész kimagaslott
Mindenek felett.

Tovább...

Gyóni Géza

Sirvers

Hazai domb lesz vagy idegen árok
Bús sirom fűve amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd...

Tovább...

Vörösmarty Mihály

Remete sirja

Egy jámbor remetét lelsz e kis üregbe letéve,
Kit szent gondjai közt csendesen ére halál.

Tovább...

Madách Imre

Petőfi sírján

Nem mondja kisded síri jel:
E zugban porlik tested el.

Tovább...

Indali Gyula

Felirat

Volt nekem is, mint volt másnak e világon:
Sok kis erény mellett - sok nagy gyarlóságom.

Tovább...