Szentiváni Mihály

erdélyi magyar költő, író, újságíró és politikus
1813. május 30. (Nyárádgálfalva, Románia) — 1842. december 10. (Kolozsvár, Románia)

Szerző figyelése

Kis lány búja

Öntsed, öntsed könyjeid, oh,
Bús szemem!
Nincs olly bánat a világon,
Mint nekem.

Tovább...

Székelybánja

Tul a Rikán Sepsi székén,
A kalászos tér közepén,
Egy régi vár omladványa,
Átkos neve Székelybánja.

Tovább...

Honfi

"Honnak élni, értte halni
Többet-vesztve, szép tökély,"
Szól az ifjú; s öntagadva
Szent hon-érdekeknek él.

Tovább...

00

Dévai váron

Szorult kebellel állok, Déva vára,
Szirt koronája! romjaid felett,
Hol annyi hős - mert küzde hon javára
S szabadságért - rabláncot zörgetett.

Tovább...

00

Jó keresztény vagyok én

Jó keresztény vagyok én,
Angyalokat hiszek én;
Angyal vagy szép Katiczám,
Hiszi szivem, vallja szám.

Tovább...

00

A vissz'emlékező

Szerettelek; de sorsom elszakaszta.
Boldog levél te méltó férj ölén;
Egy áldott nő, s reménydús magzat engem
Fölűlemelt a földi bú körén.

Tovább...

00

Reménydal

Föl, föl ifjak, vígalomra,
Míg virít a rózsakor,
Míg derengö arczainkon
Nem honolhat a szomor!

Tovább...

00

Nagy Kristóf

El- bejárta Krisztus a világot,
S híveit szivökben kémlelé;
Szórva szóra sok szép tanúságot;
De tanácsit ritka ügyeié.

Tovább...

00

Férjhez ment a szeretője

Kertemben egy kis almafa,
Piros alma terem rajta:
Falumban egy kis házacska,
Barna-piros leány lakja.

Tovább...

00

Emelka sirja

Magános völgy ölén
Kies rét csöndeleg;
Fölötte zöld lepel,
S himes virágsereg.

Tovább...

00

A napszámos

Én vagyok egy árva gyerek,
Napszám után éldegelek,
Kézi munka a jószágom,
Két tenyerem a jobbágyom,
S széles e föld a honyom.

Tovább...

00

A szőlőtolvaj

Szőlőhegy tetején
Füstölgő kaliba,
Zöld gyepes küszöbén
Fogoly egy leányka.

Tovább...

00

Székelytámadt

Székelyudvarhelyen
Nyögve fú a szellő,
Zugva foly iszapos
Ágyán a Küküllő...

Tovább...

00

A beteg szerető

Kalapomban hervadó bokréta,
Rózsa közé rozsmarint van fonva;
Csókolgatom, öntözöm könnyemmel,
A szép virág még is csak hervad el.

Tovább...

00

A kor fia

Ki volt olly boldog ifju,
Mint egykor én?
Mosolyga száz alakban
Rám a remény...

Tovább...

00