Oláh Gábor A bécsi burg alatt című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Alkony. Esik. Bús magyar madarak: 
-  U    U -    -   U  -   U U -    
Darvadozunk a bécsi Burg alatt.
 -  U U -   U  -  U  -   U -    
Herakles tombol, ví a várfalon,
 U -  -   -  -    - U  -  U U  
Az úton köd, lelkünkön siralom.
U  - -   -    -  -  -   U U U   

  
Hamuszín fátyolt esik az eső.
 U U  -   -  -   U U  U  U -  
Mi vagyunk itt a magyar temető,
 U  U  -   -   U  U  -   U U -  
Berogyott lelkek, csontok és vasak.
 U U  -    -  -     -  U  -   U -   
De Bécs és Burgja büszkén állanak.
 U  -   -   -   U  -   -  -  U U   

  
Hej, Sándor Ferkó, hol ömölt borod?
 -    -  -   -  -   U  U -    U -   
Balogh Ádám, hol táncolt táborod?
 U -   - -    -   -  -    - U -   
Hol olvadt venyigés tűzön szalonna?
 U  -  -    U  U -   - -    U -  U  
Hol vágták a fakó tokost halomra?
 -   -  -  U  U -  U -    U -  U  

 
A Burg fehér szelleme ránk kijár.
U  -    U -    -  U U  -    U -   
Kísért rémmel a kétfejű madár.
 - -    -  U  U  -  U -  U -  
Átkunk korom-szenny a ciklopsz-falon,
-  -    U -    -    U  -  -     U -   
De nő Bécs és fogy a hármas halom.
 U  -  -   -   U   U  -  -   U U   

  
Mit víjjuk, véres, faltörő fejek
 -   -  -    - -    -  U -  U U 
A ledönthetetlent? Miért? Minek?
U  U -   U -  -     U-     U U  
Avar dombok fölött nem kél virulás,
U -   -  -   U -    -   -   U U -   
Nekünk nincs hátra más, mint: szép kimúlás.
 U -    -     -  U  -    -      -   U - -   

 
Aranyunk elpengett; fő, kéz üres.
U U  -   -  -  -     -   -  U -   
Fejünk lehorgad: sírokat keres.
 U -    U -  -    - U -   U U  
A mát megettük, zálogban a holnap;
U  -   U -  -    - -  U  U  -  -   
Dajkáink síri verseket dalolnak.
 -  --    - U  -  U -   U -  U   

  
Hamuszín fátyolt esik az eső.
 U U  -   -  -   U U  U  U -  
Mi vagyunk itt a magyar temető.
 U  U  -   -   U  U  -   U U -  
Bolond fejem a kövön görgetem,
 U -    U U  U  U -   -  U -   
Sírok, mint Péter, nagy keservesen.
 - -    -    - -    -    U -  U U  
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
Alliteráció

Alliteráció