Szemere Miklós Életutam című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Szerte bolygok én az
  -  U  -   U  -  U 
Élet vadonában,
- -   U U - U  
A csalfa örömet
U   -  U U U U 
Üzöm gyors futtában;
U -    -    -  - -   
De rabul sovár szivemhez
 U  U -   U -    U -  U 
Őt nem füzhetem soha;
-   -   -  U -   U U  
Most közel van, ujra rebben,
 -    U -   U   -  U  -  -   
Vésztől ingó rengetegben
 -   -  -  -  -  U -  -  
Mint a lombok szarvasa.
 -   U  -  -    -  U U  

  
Szerte bolygok én az
  -  U  -   U  -  U 
Élet folyamában;
- -   U  U - U  
Örömet halászok
U U -   U -  -  
Zugó hullámában:
 U -  -  - - -    
De csak alig illettem még
 U   U  U U  -  -  -   - 
A folyó aranyhalát;
U  U  - U -   U -   
Mint a hulló csillag éjjel,
 -   U  -  -   -  U  -  -   
Ragyogó tündérszökéssel
 U  U -  -  -   U -  -  
Mélybe tünik csalárd.
 -   U  U -    U -    

  
Szerte bolygok én az
  -  U  -   U  -  U 
Élet pagonyában,
- -   U U  - U  
Örömre teszem ki
U -  U  U  -   U 
Léptem, zöld bokrában;
 -  -    -    -  - -   
De csapongó szellemszárnya
 U   U -  -   -  -   -   U 
Földhöz csak perczig ragad,
 -   -    -   -   -   U U  
Ujra mennyre száll csattogva,
-  U  -    U   -     -  -  U  
S gyönge lépvesszőmön fogva,
    -  U  -  -   - -   -  U 
Egykét halvány toll marad.
-   -   -  -    -    U U  
 6

6

6

6

8

7

8

8

76

6

6

6

8

7

8

8

66

6

6

6

8

7

8

8

7Alliteráció