Szemere Miklós

Szemere Miklós

költő, műfordító, ügyvéd és politikus
1802. június 17. (Lasztóc, Szlovákia) — 1881. augusztus 20. (Lasztóc, Szlovákia)

Szerző figyelése

Borozáskor

Bujdosóra a kancsót barátim!
Fut az idő! talán nem sokára
Nyergelnünk kell, s egy szál ingben ülünk
Szent Mihálynak fekete lovára.

Tovább...

Bölcsődal

Szunnyadj pici rózsabimbó,
Szunnyadj, szunnyadj még!
Éjfél van még körülötted,
Homályos az ég.

Tovább...

Agglegénység

A vénség is rosz, keserű dolog!
De a középkor sokkal kínosabb!
Lángol még szívünk, de haj! lánginak
Az ész, az illem bús korlátot szab.

Tovább...

00

A vadon költészete

Édes kürtöm! te, kit a juharnak görbe
Ágáról metszettem egykor a vadonban,
S karcsu hangos öblöd gondosan kivájva,
Fényes barna szijjal körös-körül fontam,
Viszhang csábitója, erdők fuvolája,
Bércek közt andalgó lelkem muzsikája!

Tovább...

00

Önzés

Összejött a két kárvallott barát;
Péter - tűz által, árvíz által - Pál;
"Házam elégett!" szól Péter, - s amaz:
"Harminc boglyámat vitte el az ár!"
"Mondom, a - házam!" - "az ár, tönkretett!"
Csupán magára gondol: Péter, - Pál; -
Kezdettől óta e kerek világ
Ily Péterekből s ily Pálokból áll!

Tovább...

00

Bordal

Fiúk, a bor istenének
Anyja ki volt? Semele!
Semele volt édes anyja,
A fia meg Szemere.

Tovább...

00

Avult csuha

Elrongyollott, avult csuha,
Már ez az én életem!
De ha már nyakamba csapták,
Holtomig le nem vetem.

Tovább...

Emmi

Én is vesztettem már - kit magános órán
Megsirassak lelkem egész fájdalmával,
Össze forrott szívem - e sötét világnak
Egy kis porszemével - egy uj sírhalmával.

Tovább...

Életutam

Szerte bolygok én az
Élet vadonában,
A csalfa örömet
Üzöm gyors futtában;
De rabul sovár szivemhez
Őt nem füzhetem soha;
Most közel van, ujra rebben,
Vésztől ingó rengetegben...

Tovább...

A falu bolondja

Bohó Jancsi az én nevem,
Hehehe!
A királynak sem szolgálok,
Merre tetszik, ott kószálok;
Ha én elkacagom magam -
Egész falu kacag rajtam,
Hehehe!

Tovább...

Könyörgés

Bocsásd meg bűnömet
Költőknek atya óh Apoll!
Ha dalaim tán rosszak. -
Hiszen te oly távol lakol mitőlünk
Hogy még Rikóczi társam ajakának
Idétlen macskanyivását is
Szelided méhdongásnak hallod,
Mikorra innen hozzád ér. -...

Tovább...

Másnak is volt...

Másnak is volt, nekem is volt
Sok szeretőm, édes kincsem;
Voltra mitsem ád a zsidó -
Mit ér, ha volt! Most már nincsen!

Tovább...