Szemere Miklós Másnak is volt... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Másnak is volt, nekem is volt
 -  U  -   -     U U  -   -   
Sok szeretőm, édes kincsem;
 -    U U -   - -   -   -   
Voltra mitsem ád a zsidó -
 -   U  -  U  -  U   U -   
Mit ér, ha volt! Most már nincsen!
 U  -    U  -     -    -   -   U   

  
Virágerdő volt örömem,
 U - -  -  -   U U -   
De mind elrepült potomra,
 U  -   -  U -    U -  U  
Rózsalevélnyi sem maradt
 -  U U -   U  -   U -  
Annyi közül - vén koromra.
-   U  U -     -   U -  U  

  
Mint midőn a király fia
 -    U -  U  U -    UU 
Koldussá lesz a mesében
 -  -  -  U   U  U - -  
S a dús élet kincseiből
  U  -  - -   -   UU -  
Csak egy lant marad kezében.
  U  -    -    U -   U - U   

 
És a földet, melyből egy öl
-  U  -  -    -   -  U   -  
Még sajátja, dallva járja, -
 -   U -  U   -   U  -  U    
Ha vigan zeng rezgő húrja
 U  U -   -    -  -  -  U 
Ki gondolna bú-bajára...
 U  -  -  U  -  U - U    

  
Víg kacajból font ostorral
 -   U -  -   -   -  -  U 
Űzöm el magamtól búmat
- U  -   U -  -   - -  
S vérző szívvel, vidám dal közt
   -  -   -  -    U -   -   -   
Fonom tövis-koszorúmat.
 U -   U -   U  U - U  
A

B

A

B

 8

8

8

8

^ Keresztrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

B

B

 8

8

8

8

A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím


AlliterációAlliteráció