Vörösmarty Mihály Sikináv című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Súgóból Sikináv kritikus lőn. Annak előtte
 - - -   U U -    U U -   -   -  U  U -  U 
Hallgatták, és most nincs ki ügyelne reá.
 -   -  -   -   -    -     U U  -  U  U-  
Nem csoda: más müveit olvasta ki akkor irásból;
 -    U U   -   U UU  -  -  U  U -  U  U -  -   
Most önnön nyomorék ötletit adja elő.
 -   -  -    U U -  -  U U  -  U U - 
 15

12

16

13
Hexameter

Pentameter