Kaffka Margit Reggel című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Elvitte nyugalmam egy hajnali álom,
-  -  U   U -  U  -    -  U U - -   
Feledve imetten a színe, alakja,
 U -  U U -  U  U   - U  U -  U  
Ködbeborítva, messzemaradva...
 -  U U -  U   -   U U -  U    
Valamit keresek és nem találom.
 U U -   U U U  -   -   U - U   

  
Lihegve a függöny redős szövetén
 U -  U U  -  -    U -    U U -  
Betör a győztes, a reggeli fény,
 U U  U   -  U   U  -  U U  -   
Iromba fantomok, száz újszínű lény
U -  U  -  U -     -  -   - -  -   
Surran előttem, amig üldi a fény;
 -  U  U -  U   U U  -  U U  -    
Késik egy, - már-már foglya levén
 - U  -       -   -   -   U  U - 
A lomha tudatnak a lét peremén -
U  -  U  U -  U  U  -   U U -   
Ám bomladozásuk szörnyű serény,
-   -  U U - -    -   -  U -   
E tarka lidérchad, - de megkötöm én!
U  -  U  U -   -      U  -  U U  -  
Ittfogtam a szót... ám értelme felén!...
-   -  U  U   -     -  -  -  U  U -      
Mi volt? Hova lett?... Idehagyta?
 U  -     U U  -       U U -   U  
Más a színe és más az alakja...
 -  U   - U -   -  U  U -  U    
Tördelt, kusza szókat még suttog az ajkam.
 -  -     U  U   - -   -   -  U  U  -  -   
Valaki kacagva említi ébren:
 U U U  U -  U -  - U -  -    
Mit álmodhattam?... És nevetnek rajtam,
 U  -  -  -  U      -   U -  -   -  U  
A nappal sugaras derüjében,
U  -  -   U U -   U U - -   
Diadalmas, nagy derüjében.
 UU -  -    -    U U - U  
A

B

B

A

 12

12

10

11

^ Ölelkező rím
A

B

B

B

A

A

A

C

A

D

D

D

E

D

E

E

 11

10

11

11

9

11

10

11

11

9

10

12

11

11

10

9Alliteráció