Móra Ferenc Szeresd a gyermeket! című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
  U -   U   -  U U   U  U U -   U  -   
Hol villámok között vala az Ur jelen,
 -   -  - -   U -    U U U  -   U U  
E legszentebb parancs nincs kőtáblára irva -
U  -   -  -    U -     -     - -  - U -  U   
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
 U -   -  -  U -    U -  -  -  U U 
Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom
U -   U -  U  -   U  U U  -  U U 
Az emberszívbe irta.
U  -  -   -  U -  U  

  
Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
  U -   U   -  U -    -   - U   -   U  U  
A csillagok közé ő még el-elsuhan,
U   -  U -   U - -  -  U  -  U -   
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
   U -  U  U U U  U  -   U  -  U -    
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
 U- U  -   U-    U- U  -  U  U  
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
U  -  -   -  U-   U  -   -  -  U -   
Csak gyermeklelken át.
  -    -  -  -  U  -   

  
Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő,
  U -   U   -  U U   U  -   -  -  U - 
Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő,
-  -  -    -   U  -     -  -  -    -   U  -  
Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül,
  -    - UU   U -  U  U -   -   U   -  -   
Bimbónyi kis keze áldással van tele,
 -  -  U  -   U U -  -  -   -   U U  
S melyik szeráf-zene érhetne föl vele,
   U  -    U -   U U -  -  U  -   U U  
Ha víg kacaja zendül?
 U  -   U U U  -  U   

  
Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény,
  U -   U   -  U -    U   -    - -    U -   
Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén,
-    -  U  -      U -    U  -    -  -   U -  
Ártatlan kis szivét az öröm megteli,
-  -  -   -    U -  U  U -   -  U U  
S köszönetét, akár az esti fuvalom,
   U  U U -   U -  U  -  U  U U -   
Mely félve játszadoz a harmatos galyon,
 -    -  U  -   U U  U  -  U -   U  U  
Oly halkan rebegi.
-    -  -   U U U  

  
Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt,
  U -   U   -  U U   U -     U -  U -   
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
 -  -   -   -  U  U   U -    -    -  U -   
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
 U -     -  -U -   U -    U  -   U-    
S mig te a gyermekek könnyét törölgeted,
   -   U U   -  U -   -   -   U -  U U  
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
-    -  U -  -   -  U   -  U -   U -   
Letörli vétkeid!
 U -  U  -  UU  
A

A

B

C

C

B

 12

12

13

12

12

7

A

A

B

C

C

B

 12

12

12

12

12

6

A

B

C

D

D

C

 12

12

13

12

12

7

A

A

B

C

C

B

 12

12

12

12

12

6

A

A

B

C

C

B

 12

12

12

12

12

6Alliteráció