Móra Ferenc Galambok a tarlón című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szögön pihen már a kasza, a sarló: 
  U -   U -   -  U  U  U  U  -  -   
Búzamezőkön mered éles tarló.
 - U U - -   U U  - -   -  -  
Néptelen, némán nyujtózik a róna,
 -  U -    - -    -  - U  U  - U  
Csak itt-ott sír még rajta tücsöknóta,
  U  -   -    -   -   -  U  U  -  - U  
S ahol hevertek arany buzarendek,
  U -   U -  U  U -    U U -  -   
Fehér galambok szemet szedegetnek.
 U -   U -  -    U -    U U -  U   

  
Kinek befedi a világot szárnya,
 U -   U U U U  U - -    -   U  
Van gondja neki az égi madárra.
 -   -   U  U U U  - U  U -  U 
Az Ur akará, hogy buza teremjen
U  U  U U -   -    U U  U -  U 
És hogy a kalász ért szeme kipergjen,
-   U   U  U -   -     U U  U -   -   
Hogy gyönge madár töltse kedvit azzal,
 -     -  U  U -   -   U  -  U  -  -   
Hogy várja szegényt a teritett asztal.
 -    -  U   U -    U  U U -   -   U   

 
Öregje békén eszik a seregnek,
U -  U  - -  U  U  U  U -  -   
Mig a fiókák föl-fölijedeznek:
 U  U  U- -   -   U U U -  U   
Ők még nem tudják, hogy mindig övék a
-   -   -   -  -    -    -  U  U -  U 
Betakarított termés maradéka
 U U U - -    -  -   U U - U 
S hogy a tanyai nép apraja-nagyja
   U   U  U  UU  -  -  U U  -   U
Isten madarát becsületbe tartja.
-  -   U U -   U  U -  U  -   U  

 
A szorgos csapat lassu pityegéssel
U   -  -    U -   -  U  U  U -  -  
Tarlók közepén terül szerteszéjjel,
 -  -   U U -   U -    -  U  -  -   
De nagyijedten össze-összerebben,
 U  U  U -  U  -   U -   U -  -   
Hogyha fölötte ölyü, kánya lebben.
 -   U  U -  U U  U   -  U  -  -   
Hanem a veszélyt hamar elfelejtik,
 U U  U  U  -     U U  -  U -  -   
S a szemkeresést megin` ujra kezdik.
  U   -  U U -    U -   -  U  -  U   

  
S mikor sebesen tovakarikáznak
   U -   U U -   U U U U -  -  
Piros tüziben a napnyugovásnak,
 U -   U U U  U  -   U U -  -   
Szárnyuk ütemes, lassu suhogása
  -   U  U U -    -  U  U U - U 
Tán az anyaföld imája, fohásza,
 -  U  U  U -   U - U   U -  U  
Mit, beleveszve az ég peremébe,
 -    U U -   U U  -   U U - U  
Fölvisznek az Úr szent szine elébe.
 -  -   U  U  -    -     U U U - U 
A

A

B

B

C

C

 11

11

11

11

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 11

11

11

11

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 11

11

11

11

11

11

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 11

11

11

11

11

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 11

11

11

11

11

11

^ Páros rím
Alliteráció

Alliteráció