Garay János Vezérhang című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Én bennem sem aludt hajnalodó korom
-   -  -   U  U -    -  U U -  U -  
Rózsás szép tavaszán a meleg érzelem;
 -  -    -   U U  -  U  U U  -  U U  
Ábránd képzeleteknek
-  -    -  U U -  -  
Szárnyán én is emelkedém.
  -   -  -  U  U -  U -   

 
A művészet örök trónja előtt, hol az
U  - -  U  U -    -  U U -     U  U 
Ihlett lelkesedés zöld koszorúja leng,
-  -    -  U U -   -    U  U - U  -   
Esztendőkig epedtem,
-   -  - U  U -  U  
Esztendőkig imádkozám.
-   -  - U  U -  U -   

 
Ott leltem fakadó érzetim édenét,
-    -  -   U U - -  U U  - U -   
Fájdalmim s örömim istenüléseit,
 -  -  -    U U U  -  U U - U-   
S megzengett az ezüst lant
   -  -  -   U  U -    -   
Könnyű húrja kezem között.
 -   -  -  U  U -   U -    

  
S a mit lelkesedés, a mit az érzelem
  U  -   -  U U -   U  U  U  -  U -  
Hő honhangzatokon dallanom engedett,
 -  -  -   U U -   -  U U  -  U -    
Néked nyújtom öledbe,
 - -    -  U  U -  U  
Tenéked, szeretett Haza!
 U - -     U U -    U U 
A

B

B

C

 12

12

7

8

A

B

C

D

 12

12

7

8

A

B

C

D

 12

12

7

8

A

A

A

B

 12

12

7

8AlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció