Pósa Lajos A költözködő egerek című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Panaszkodik Kati néni
 U -   U -   U U  - U
A gazdának:
U  -  - -    
Nagyobb kamrát mért is, mért is
 U  -    -  -   -   -    -   -  
Nem csinálnak?
 -    U -  U  
Egymás hátán... össze-vissza
-   -   - -     -   U  -   U
A sok holmi...
U  -   -  U    
Már ma-holnap alig is tud
 -   U  -  U  U U  -   U 
Elrakodni.
-  U -  U  

  
- Jól van, asszony, meglesz hát a
   -   U   -   -     -  -    -  U 
Kivánságod,
 U -  - -   
Majd meglátom: lesz-e aztán
 -    -  - -    U   U -  -  
Sok lekvárod?
 -   -  - -   
Holnapután jön a pallér,
 -  U U -   U  U  -  -   
Jön az ács is,
 U  U  -   -   
Beköszön majd a fűrész is,
 U U  -   -   U  - -   -   
Kalapács is.
 U U -   U   

  
Hallja a szót egy egér az
 -   U U   -  U   U -  U 
Egérlyukba,
U -   -  U  
Csóválgatja rá a fejét:
  - -  -  U  - U  U -    
- No ez furcsa!
   U -   -   U  
Jó éjszakát! Biz ez nem víz
 - -   U -    U  -   -   - 
A malmunkra:
U  -  -   U  
Úti laput köthetünk így
- U  U -   -  U -   -  
A talpunkra.
U  -  -   U  

  
Nagy egérhad útnak indúl
 U   U -  U  -  U  -  - 
Akkor éjjel,
-  U  -  -   
Ki hurkával, ki kolbásszal,
 U  -  - -    U  -  -   -   
Ki kenyérrel.
 U  U  -  -   
Jaj de soknak zireg-zörög
 -   U  -  -   U -   U -  
Tarisznyája!
 U -    - U 
Egy szürke meg szalonnát tol
-     -  U  -    U -  -   -  
Talicskába.
 U -   - U  

  
Hát ott hátúl az a batyus
 -  -    - -  U  U  U  -  
Mit cipelget?
 -   U -  -   
Zsákdarabot, csizmatalpat,
  -  U U -     -  U -  -   
Kócot, selymet.
 - -    -   -   
Ni! egy kövér a lábát is
 U  -    U -  U  - -  U 
Alig húzza...
U -   -  U   
Amannak meg csupa lekvár
U -  -   -    U U  -  - 
A bajúsza!
U  U -  U  

 
El is érnek nagy sokára
U  U  -  -   -    U - U
Új tanyára...
-   U  - U    
Ki fogadja? A macskáknak
 U  U -  U  U  -   -  -  
Kapitánya.
 U U -  U  
- Jaj, végünk van! - kiabálja
   -    - -    -      UU -  U
A talicskás. -
U  U -   -     
Szedd a lábad, mindjárt bekap,
  -   U  - -    -   -    U -   
Te tarisznyás!
 U  U -    -   

 
Az egérhad esze nélkűl
U  U -  U  U  U  -  -  
Lohol, nyargal,
 U -     -  -   
Hurka, kolbász repűl kóccal,
 -  U   -  -    U -   -  -   
Csizmatalppal.
  -  U -   U   
- Jó a pörc is, szalonna is,
   - U  -   -     U -  U U   
- Brúg a macska. -
    -  U  -   U    
Legjobb mégis az egérnek
 -  -    - U  U  U -  -  
Füle-farka!
 U U  -  U 
A

B

A

B

C

D

E

D

 8

4

8

4

8

4

8

4

A

B

C

B

D

E

E

E

 8

4

8

4

8

4

8

4

A

B

C

B

D

B

E

B

 8

4

8

4

8

4

8

4

A

B

C

B

D

C

E

C

 8

4

8

4

8

4

8

4

A

B

C

B

D

E

F

E

 8

4

8

4

8

4

8

4

A

A

A

A

A

B

C

B

 8

4

8

4

8

4

8

4

A

B

B

B

C

B

D

B

 8

4

8

4

8

4

8

4Alliteráció

Alliteráció