Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Föltámadott a tenger,
 -  - U -   U  -  U  
A népek tengere;
U  - -   -  U U 
Ijesztve eget-földet,
U -    U U -   -  -   
Szilaj hullámokat vet
  U -   -  - U -   -  
Rémítő ereje.
 - - - U U U  

  
Látjátok ezt a táncot?
 -  - U  -   U  -  -   
Halljátok e zenét?
 -   - U  U  U -  
Akik még nem tudtátok,
U -   -   -   -  - -   
Most megtanulhatjátok,
 -    -  U -  -  - -   
Hogyan mulat a nép.
 U  -   U U  U  -   

  
Reng és üvölt a tenger,
 -   -  U -   U  -  -   
Hánykódnak a hajók,
 -   -  U  U  U -   
Sulyednek a pokolra,
 U  -  U  U  U -  U 
Az árboc és vitorla
U  -  U  -   U -  U 
Megtörve, tépve lóg.
 -  -  U   -  U  -   

  
Tombold ki, te özönvíz,
 -  -    U   U U -  -   
Tombold ki magadat,
 -  -    U  U U -   
Mutasd mélységes medred,
 U -    -   - -   -  -   
S dobáld a fellegekre
   U -   U  -  U -  U 
Bőszült tajtékodat;
 -  -    -  - U U   

  
Jegyezd vele az égre
 U  -    U U U  -  U
Örök tanúságúl:
U -   U - - -    
Habár fölul a gálya,
 U -   U U  U  -  U  
S alúl a víznek árja,
  U -  U  -  U  -  U 
Azért a víz az úr!
U -   U  -  U  -  
A

A

B

B

A

 7

6

7

7

6

A

B

A

A

C

 7

6

7

7

6

A

B

C

C

D

 7

6

7

7

6

A

B

C

C

B

 7

6

7

7

6

A

B

C

C

D

 7

6

7

7

6Alliteráció

Alliteráció