Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Góg és Magóg fia vagyok én,
 -  -   U -   UU  U  U  -   
Hiába döngetek kaput, falat
 U- U  -  U -   U -    U -  
S mégis megkérdem tőletek:
   - -   -  -  -   - U -    
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?
  U U  U  -  U U  -  - U  U -    

  
Verecke híres útján jöttem én,
 U -  U  - U  -  -   -  U  -   
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
 U -  U  -  -  U  -   -   U -    
Szabad-e Dévénynél betörnöm
  U U  U  - -   -   U -  U 
Új időknek új dalaival?
-  U -  U  -   U UU U   

  
Fülembe forró ólmot öntsetek
 U -  U  -  - -  U  -   U -  
Legyek az új, az énekes Vazul,
 U  U  U  -   U  - U -   U -   
Ne halljam az élet új dalait,
 U  -   U  U  - U  -   U U-   
Tiporjatok reám durván, gazul.
 U -  U -   U-   -  -    U U   

  
De addig sírva, kínban, mit se várva
 U -  -   -  U   -  -    -   U  -  U 
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
 - -   -    -   -    -   U U  U  -  
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
   U U -  -  U   -   -   -   U  -   
Mégis győztes, mégis új és magyar.
 - -    -  -    - U  -  -   U  U  
A

B

C

B

 9

10

8

11

^ Félrím
A

B

C

B

 10

10

9

9

^ Félrím
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

10

10

^ Félrím
Alliteráció