Radnóti Miklós Tavaszi vers című versének elemzése

RitmusképletSzótag
A fák vörös virágokat lázadnak
U  -   U -   U - U -   - -  U 
éjjel és vidám csavargók ölelnek
-  U  -   U -    U -  -  U -  -  
most a reccsenő ágú bokrok alatt;
 -   U  -   U - - -  -  U  U -    
csak a lány sivít, karmolva, teste
  U  U  -    U -    -  -  U   -  U 
tavaszi forradalmán, mint
 U U  U  -  U -  -    -   
megbúbozott madár, ha hímje elől
 -  - U -    U -    U  -  U U -  
csattogva menekül és borzas bögyén
  -  -  U  U U U  -   -  -   U  -  
színes vágyai fütyölve kivirúlnak.
  - -   -  UU  U  -  U  U U -  U  
 11

11

11

10

8

11

11

12