Tóth Árpád Micsoda reflektor elé... című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Micsoda reflektor elé álltam, hogy vékony alakom felhőkre szökken
 U  U U  -  -  U  U - -   -    -    - U   U U -   -  -  U   -  U 
Izgatott árnnyal, s karom erdők üstökébe tép?
-  U -   -    -      U U  -  -  -  U - U  -   
Micsoda mikroszkóp üvege süt rám, hogy egyéni életem milliószoros
 U  U U  -  -   -  U U U  -   -    U   U  - U - U -   -  U-  U -  
Bánattal érzi ma, hogy ő az egész emberiség?
 - -  U  -  U  U   U   - U  U -   -  U U -   
Ki akasztott nyakamra zsineget, hogy holdnak húzzon az éjszaka egére?
 U U -   -     U -  U   U U -    -    -   -   -  U  U  -   U U U - U  
S micsoda vágyak vitorlája két tüdőm lebernyege?
   U  U U  -  -   U -  - U  -   U -   U -   U U  
Mért jönnek este szívembe dalt tanulni a tengerek viharai,
 -    -  U  -  U   - -  U  -    U -  U U  -  U -   U U UU  
S tenyerem miért emlékszik Kleopátra puha hajára? ...
   U  U -   U-   -  -   -    UU -  U  U U  U - U     
 21

14

23

15

22

16

20

17Alliteráció