Ignotus Hugó Ha te ugy szeretnél... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Ha te ugy szeretnél
 U  U -     U -  - 
Ahogy én szeretlek,
U U   -    U -  -   
De sohase volna
 U  U U U  -  U 
Nevető jókedved!
 U U -  - -  U   

  
Nyugodatlan szivvel
  U U -  -    -  -  
Párnádra omolva,
 -  -  U U -  U  
Se napod, sem éjed -
 U  U -    U  - -    
Nyugtod sohse volna
  -  -   -  U  -  U 

  
Fejed lehajolna
 U -   U U -  U 
Csüggetegen, árván,
  -  U U U   -  -   
Mindig érttem sirnál,
 -  U  -   -   -  -   
Mindig engem várnál!
 -  U  -  -   -  -  
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím