Kibédi Sándor Enyém vagy Erdély című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Kicsi földdarab, Erdély, enyém vagy.
 U  U  -   U U   -  -    U  -   -    
Bensőm melegében hozzásimul arcod
 -  -   U U - -   -  - U U  -  U 
édesanyám arcához, ki messze, más határon
- U U  -  -  - -    U  -   U   -   U - U 
őrzi a képét itthonmaradt fiának.
-  U U  - -  -   -  U -    U- -   
Szent vagy mint ő, ki méhében hordozott:
  -    -    -   -   U  - - -   -  U -     
kicsi esettsorsú, szegény édesanyám,
 U  U U -   -  -    U -   - U U  -   
mély fekete, epedő szemével.
 -    U U U  U U -   U - U  
A te szemed is olyan:
U  U   U U  U  U  U   
örvény, titok, csodálatosság, zene, -
-  -     U -     U - U -  -    U U    
mély, mesélő tekintetedben
 -     U - -  U -  U -  -  
valami örök borongással.
 U U U U -   U -  -  U  
Úgy súgtad: induljak csak el
-    -  U   -  -  -    U  -  
drága arcodat megragyogtatni
  - U -  U -   -  U  -  -  U
a világnap fényében.
U  U -  -   -  - -   
Fehér sugarakban füröszteni meg
 U -   U U -  -   U -   U U  -  
termő anyai testedet és fénylő köntöst
 -  - U  UU  -  U U  -   -   -  -  -   
borítani reá: világítson az éjszakában.
 U - U U  U-   U - -  U  U  -   U - -   
Nem tűz a Nap útamra, édesanyám!
 -   -  U  U  - -  U  - U U  -   
Sötét a táj köröskörül, vigasztalan sötét!
 U -  U  -   U -  U -    U -   U -   U -   
Mégis: tudom, menni kell, úgy akarod.
 - -    U -    -  U  -    -   U U -   
Megyek kicsi Erdély, kicsi édesanyám, -
 U  -   U  U -  -     U  U - U U  -     
fáradt fejemben zúgás, dübörgő vad zene,
 - -    U -  -   - -    U -  -  -   U U  
ritmusra lépek, nesztelenül, hallgatagon.
 -  -  U  - -    -   U U -    -   U U -   
Tudom: hajnalra csendben célhoz érek...
 U -    -  -  U   -   -   -  U  - U    
 10

12

14

12

11

12

10

7

11

9

9

8

10

7

11

13

15

11

14

11

12

13

13

11

Alliteráció