Kaffka Margit Leánykérés című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fehérzimankós téli éjszaka
 U -  U -  -   - U -   U U
Éjféli miséről mentünk haza,
-  - U  U - -   -  -    U U  
S járt legelül, csuda hallgatagon,
   -    U U -     U U  -   U U U  
A jegyző úrral Mária hugom.
U  -   - -  -   - UU  U U   

 
A férfi szólt az erdő szélinél:
U  -  U   -   U  -  -   - U -    
- Hallotta-é, kisasszony, mit beszél
   -  -  U -   U -   -     -   U  -  
Kettőnkről együtt a falu? - Tudom!
 -  -   -  U  -   U  U U     U -   
Sietve mondta Mária hugom.
 U-  U  -   U  - UU  U U   

 
A rozsvetés dűlőjin szólt megint:
U  -   U -   - - -    -    U -     
- A szóbeszéd igaz lehetne mind,
  U   - U  -  U -   U -  U  -    
Ha jönne vélem, - mindig egy úton...
 U  -  U  - -      -  U  U   - U     
- Igen! - felelte Mária hugom.
  U -      U -  U  - UU  U U   

  
Mégegyszer szólt a szérüskert megett:
 - -    -    -   U   - -  -    U -     
- Édes kis madaram! Fáradt lehet!
  - -   -   U U -    - -    U U  
Adja a karját! - S ment hallgatagon,
-  U U  -  -        -    -   U U -   
Hozzásimulva Mária hugom.
 -  - U -  U  - UU  U U  
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

C

 10

10

10

10Alliteráció

Alliteráció