Greguss Ágost Papválasztás című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Három jelöltbül melyik lesz a pap?
 - -   U -   -   U  -   U   U  U  
Egyik tudós, úgy mondják: vas kalap,
U  -   U -   -    -   -    -   U U  
A szava vékony, teste mint a toll,
U   U U  - -     -  U  -   U  -    
S a gyermek is megérti ha papol.
  U   -  U  -   U -  U  U  U U  
A második jó falubéli fi,
U  - U -   -  U U - U  U  
Termetre, észre nem nagy, sem kicsi.
 -  -  U  -   U  -   -     -   U  U 
A harmadik szép, perszonátus ember,
U  -  U -    -    -   U - U  -  -   
Szájában ékes, hangos nyelv kelempel,
  - - U  - -    -  -    -    U -  -   
S oly körmönfontan vágja ki beszédit
  -    -  -  -  -   -  U  U  U  - -  
Hogy még birák uraimék sem értik.
 -    -   U -  U UU -   U  -  U  
A szavazásnak vége pedig e lett:
U   U U -  -   - U  U U  U  -   
Az a legelső senkinek se kellett,
U  U  U -  -  -  U -   U  -  -   
Egy páran álltak föl a másik mellett,
-    - U  -   -   U  U  - -   -  -   
A harmadik majd egyhangúlag meglett.
U  -  U -   -   -   -  - -   -  -   
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

D

D

D

D

 10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11