Benedek Elek A tanyai kis deákok című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Vágtat velem a gyorsvonat,
 -  -   U U  U   -   U -   
Törülgetem ablakomat,
 U -  U U  -  U U -   
S kinézek a pusztaságba,
   U - U  U  -   U -  U 
Az alföldi rónaságba.
U  -  -  U  - U -  U  

  
Nézem, nézem a síkságot,
 - -    - U  U  -  - -   
Gyönyörű havas világot,
  U  U -  U -   U - -   
Nem látok egy foltnyi zöldet,
 -   - U  -    -    U  -  -   
Hó fedi az anyaföldet.
 -  U U U  U  U -  U   

 
A sík róna egy hótenger,
U  -   - U -    - -  -   
Semerre egy élő ember,
 U -  U U   - - -  -   
Csak itt-ott egy sunyi róka,
  U  -   -   -    U  U  - U  
Szinte elmerül a hóba.
  -  U -  U U  U  - U  

 
Amott tűzláng, meg-meglobban,
U -    -  -     -   -  -  -   
Disznóperzselés van ottan;
 -   - -   U -   U  -  -   
De csak sejtem, mi történik,
 U   -   -  -    U  -  - U  
Embert, azt nem látok én itt.
-  -    -    -   - U  -  -    

  
Puszta, puszta, mivé lettél,
 -   U   -   U   U -  -  -   
Mennyire megöregedtél!
 -   U U  U U U -  -   
Talán meg is van már halva,
 U -   U  -   -   -   -  U  
Fektették hóravatalra.
 -  -  -   - U U -  U  

  
Vágtat, vágtat a gyorsvonat,
 -  -    -  U  U   -   U U  
Ujra törlöm ablakomat,
-  U  -  U  -  U U -   
S örömömben felkiáltok:
  U U -  -   -  U-  U   
Ahol ni, a kis diákok!
U -   U  U  -   U- U   

  
Hej, hogyha most rajtam állna,
 -    -   U  -    -  U  -   U 
A gyorsvonat de megállna!
U   -   U -   U  U -   U 
Aztán szaladhatna tőlem,
-  -    U -  -  U  - -   
Kis diák lenne belőlem.
 -   U-   -  U  U - U   

 
Odamennék őhozzájok:
U U -  -  - -  - U   
Adjon Isten, kis diákok!
-  U  -  -    -   U- -   
Messzi van-e még a messzi?
 -   U  U  U  -  U  -   U  
S ők mondanák: jaj de messzi!
  -   -  U -    -   U  -   U  

  
Hej, tanyai kis diákok,
 -    U  UU  -   U- U  
Irigykedve nézek rátok!
U -   -  U  - -   - -   
Nézlek, nézlek, már nem látlak...
 -  -    -  -    -   -   -  U    
A gyorsvonat tovább vágtat.
U   -   U -   U -    -  U  
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció