Balázs Béla Szeretnélek megvédeni tőlem című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szeretnélek megvédeni tőlem,
  U -  - -   -  - U U  - U  
Ölbekapni s elfutni előlem,
-  U -  U   -  -  U U - -   
Valahova messze.
 U U U U  -   U  
Két karomba rejteni a vágyad
 -   U -  U  -  U U U  -  -  
Térdenállva őrizni az álmad,
 -  U -   U - -  U U  -  -   
Hogy velem ne álmodj.
 -    U -   U -  -    
Szeretnék el, messze a jövőbe
  U -  -  -    -   U U  U - U 
Futni veled, hogy akkor is győzve
 -  U  U -    U   -  U  -    -  U 
Még szeressük egymást;
 -    U -  U  -   -    
S néha rólam emlékezni csendben
   - U  - U  -  - -  U   -   U 
És csendesen elsiratni engem:
-    -  U U  -  U -  U -  U  
Egy régi barátot.
-    - U  U - U  
A

A

B

C

C

D

A

A

E

B

B

D

 10

10

6

10

10

6

10

10

6

10

10

6Alliteráció

Alliteráció