Ignotus Hugó Tavaszi bor című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Gyenge rügyek, halványzöld levelek,
  -  U  U  -    -  -   -    U U -   
Sorsomba negyvenedszer visszatérők,
 -  -  U  -   U -   -   -   U - -  
Uj tavaszok, elvonuló telek,
-   U U  U   -  U U -  U -   
Lemondva múlók, követelve kérők,
 U -   U  - -    U U -  U  - -   
Kékségek, miknek hűse is meleg,
 -  - -    -  -   - U -   U U  
És meghalások, szürkeségbe térők -
-   -  U - -     -  U -  U  - -    
Mit tudom én, mi az, ami ragyog,
 -   U U  -    U U   U U  U  -   
Mit tudom én, ki az, aki vagyok!
 -   U U  -    U U   U U  U  U   

  
Részeg vagyok, mondjátok. Az lehet,
 -  -   U  -    -   - U   -   U -   
Gondolom is a bort, ami megejtett,
 -  U U  U  U  -    U U  U -  -    
Torkomba érzek gyülni könyeket,
 -  -  U -  -    -  U  U  U -   
Miket a húnyt szem gőgje visszarejtett;
 U U  U  -      -   -  U  -   U -  -   
Őrületet, mely az agyban rekedt,
- U U -    U   U  -   -   U -    
Csókot, amely csattanni elfelejtett
  - U   U -     -  -  U -  U -  -  
És életet, életet, életet,
-  - U U   - U U   - U U  
Amelyet aki élt, nem élhetett.
U U  U  U U -     U  -  U -    

 
Ó szép tavasz, ó gyönyörű világ,
-   -   U U    -   U  U -  U -  
Ó paradicsom annak, aki birja,
-  U U U  U  -  U   U U  -  U 
Asszonymosoly és almafavirág,
-   -   U U   -  -  U U U -   
Vizek esése, illanatok írja,
 U U  U - U  -  U U U  -  U 
Ó vágy, mi fülleszt, ó kín, ami rág,
-  -     U  -  -     -  -   U U  -   
Lételek ágya, rothadások sírja -
 - U U  -  U   -  U - -   -  U  
Éjfeli csöndek, hajnali zenék:
-  U U   -  -    -  U U  U -    
Feleljetek nekem: vagyok-e még?
 U -  U -   U -    U  U  U  -   

  
Vagyok-e még és voltam-e vajon,
 U  U  U  -  -   -  U  U  U -   
S nem csak a magam álma-é, hogy voltam,
   -    U  U  U U  -  U -   -    -  -   
S nem itt viaszlik-e önágyamon
   U  -    U-   U  U U -  U U 
A halott, kinek fölibe hajoltam,
U  U -     U -   U U U  U -  U  
Én vagyok-e, ki ballag utamon
-   U  U  U   U  -  U  U U -  
S nem porlok-e rég valamerre, holtan,
   -   -  U  U  -   U U -  U   -  -   
Pályám - én vagyok-é, aki futom?
 -  -    -   U  U  -  U U  U -   
Nem tudom - ha megöltök, se tudom.
 -   U -     U  U -  -    U  U U   

  
Jaj, megvesznek a tavaszi fagyok
 -    -  -   U  U  U U  U  U  -  
Megújra, míg tavaszvirágra várok,
 U -  U   -   U -   U -  U  - -   
S koporsófödél, ami fönn ragyog
   U -  - U -   U U  -    U  U 
És lenn az utca temetői árok;
-   -   U  -  U  U U -U - -   
Kezdettől fogva én nem én vagyok,
 -  -  -   -  U -   U  -   U  -   
Kezdettől fogva én csak hazajárok -
 -  -  -   -  U -    -   U U - -    
S tavasz s virág s napfény és szerelem:
   U -      U -     -  -   -    U U U   
Élj és ragyogj és ne törődj velem!
-   -   U  -   -   U  U -    U U  
A

B

A

B

A

B

C

C

 10

11

10

11

10

11

10

10

A

B

A

B

B

B

A

B

 10

11

10

11

10

11

10

10

A

B

A

B

A

B

C

C

 10

11

10

11

10

11

10

10

A

B

A

B

A

B

C

C

 10

11

10

11

10

11

10

10

A

B

A

B

A

B

C

C

 10

11

10

11

10

11

10

10AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció