Taksonyi József Az agg költő panasza című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Költők agg fejedelme,
 -  -  -    U U -  U  
Kit úgy fennhord a hir,
 U  -    -   -   U  -   
Mi az, mi téged olykor
 U -    U  - U  -   U 
Oly méla búra bir?
-    - U  - U  -   
Mi bú az, mely szivedre
 U  - -    -     U -  U 
Reánehezedik?
 U- U U U -   
Hiszen e kor megérti
 U  U  U  -   U -  U 
S imádja müveid!
  U -  U  U UU   

  
— "Nem is az bánt, nem is az fáj,
          U  U  -   -     U  U  -   -   
Hogy nem értik szavam;
 -    U  -  -    U U  
E kor fölött lantomnak,
U  -   U -    -  -  -   
Tudom hatalma van:
 U -   U -  U  -   
De az bánt, keserít, hogy
 U -   -     U U -    -   
Mig énekelgetek:
 U  - U -  U U  
A kortól, — nemzedéktől
U  -  -            -  U -  -  
Biz éhen veszhetek!
 U  - -   -   U U   

  
Költői munka mellett
 -  -U  -  U  -  -   
Kenyerem a robot;
 U  U U  U  U -   
Múzsák hívását hallom,
 -  -   - - -   -  -   
De — nem dalolhatok!
 -          -   U -  U U  
A szellem vinne szárnyon
U   -  -   -  U   -   -  
S — létért kell küzdenem,
           - -    -    -  U -   
Hogy agg koromban légyen
 U   -    U -  -   -  -  
Betévő kenyerem."
 U - -  U  U U    

  
"A nemzet elfogadja,
 U  -  U  -  U -  U  
Mit néki adsz — s nem ád.
 -   - U -               U  -   
"Önzetlen "kell szeretni
 -  -  -    -     U -  U
Ezt a magyar hazát!
-   U  U  -   U -   
De hogyha jól betöltéd
 U  -   U  -   U -  -  
"E "honfi tisztedet,
 U   -  U  -   U -   
Gondoskodik terólad:
 -  -  U -   U - -   
Fényesen — eltemet!"
 -  U -          -  U U   
A

B

C

B

A

D

E

D

 7

6

7

6

7

6

7

6

A

B

C

B

D

E

F

E

 10

6

7

6

7

6

9

6

A

B

C

C

D

A

E

A

 7

6

7

8

7

8

7

6

A

B

C

D

E

F

G

F

 7

8

7

6

7

6

7

8Alliteráció

AlliterációAlliteráció