Kaffka Margit Vágyak című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Úgy-e, most jól áll a hajam megint!
-   U   -    -  -   U  U -   U -   
És úgy-e, jól van szabva a ruhám?
-  -   U   -   -    -  U U  U -   
Színes szalag, - csokorba szedve mind, -
  - -    U -       U -  U   -  U  -     
Ilyen a szívem is, - könnyű, vidám.
U  U  U   - U  -      -   -   U -  
El innen csak! Sokadalomba vágyom,
U  -  -    -    U U U -  U  -  U  
Ahol repkednek balga kacajok,
U -   -  -  -   -  U  U U -   
Futószerelmek szállnak tüzes szárnyon. -
 U -  U -  -    -   -   U -    -   -     
Nagy, halálos jókedvet adjatok!
 -     U - -   - -  U  -  U -   
Mulatni akarok!
 U -  U U U U   

 
És mégis, mégis, - e homályos zúgban,
-   - -    - U     U  U -  -   -  -   
Csillapító csendben jobb volna tán, -
  -  U - -   -   -   -    -  U  -    
Itt csak valami néma, tompa bú van
-     -   U U U  - U   -  U  -  U 
És béketűrő, mélységes magány - -
-   - U - -   -   - -   U -       
Jobb volna itt maradni minden este
 -    -  U -    U -  U  -  U  -  U 
S az éjszakán, míg jön a virradat
  U  -   U -    -   U  U  -  U U  
- Behúnyni a szemem és várni egyre
   U -   U U   U U  -   -  U -   U
Az idő, az idő míg elhalad
U  U -  U  U -  -  -  U U 
És betemeti azt a holt nyarat.
-   U U U U -   U  -     U U  
A

B

A

B

C

D

C

D

D

 10

10

10

10

11

10

11

10

6

A

B

A

B

C

D

C

D

D

 11

10

11

10

11

10

11

10

10