Karinthy Frigyes Karácsonyi karének című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Nem tudok én igazi ajándékot osztogatni
 -   U U  -  U U U U -  - U  -   U -  U 
Mint a tehetősek aranytollat és cigarettatárcát
 -   U  U U - U  U -   -  U  -   U U -  U -  - 
Én mindenféle szép szavakat gyüjtögettem
-   -  -  - U   -    U U -    -  U -  U 
Adogattam olcsón, még nekem is maradt,
U U -  U  -   -    -   U U  -   U -    
Gondoltam ezekből csinálok most valamit
 -  -  U  U -  -    U - -   -    U U -  
Komponálok egy szép karácsonyi korált
 -  U - U  -     -   U -  U  U  U -  
Amit aztán majd együtt fogunk énekelni
U U  -  -   -   U  -    U -   - U -  U 
Kétszer húszévesek a régi világból
 -   -   -  - U U  U  - U  U -  -  
De vendégek jöttek valaki zongorázott
 U  -  - -   -  -   U U U  -  U - -   
S olyan furcsa valami volt amilyen még soha
  U  -   -   U  U U U  -   U U  -   -   U U 
Körülnéztem s az ismerős arcok és alakok
 U -  -  -    U  -  U -  -  U  -  U U -  
Még tulajdon házamnépe is hozzám hasonló
 -   U -  -   - -  - U -   -  -   U -  - 
Visszaszaladt a képen és olyan idegen lett
 -   U  U -   U  - U  -  U  U  U U -   -   
Mintha csak véletlenül emlékeznék az egészre
 -   U   -   - -  U U  -  - -  -  U  U -   U
Erőltetni kell hogy eszembejusson
U -  -  U  -    U   U  -  U -  -  
Nagyon régen volt az egész és nagyon messze
 U  -   - -   -   U  U -   -   U  -   -   U 
Hogy ezek itt örömet és fájdalmat okoztak
 U   U U  -   U U U  -   -  -  U  U -  -  
Kicsit félős érzés és mégis olyan könnyű
 U  -   - -  -  -  -   - U  U  -   -   - 
Hogy íme nincs bosszú és hála se többé
 U   - U  -     -   - -   - U  U  -  - 
Mert valahová utazni kell nem tudom hová
 -    U U U - U -  U  -    -   U -   U -
Ahol minderre úgyse lesz többé alkalom
U -   -  -  U -   U  -    -  - -  U -  
Csak egyvalami fájt tompán ostoba kínnal
  U  -   U U U  -    -  -  -  U U  -  U  
(Mint a gyereknek akitől pörgőcsigát vettek el
  -   U   U -  U  U U -   -  -  U -   -  U  -  
S már húzzák is ki a boltból üres a tenyere
   -   -  -  -   U U  -   -  U U  U  U  U U 
S néz vissza a tarka üvegre és üres tenyerére)
   -   -   U U  -  U U -  U -  U -   U  U - U  
Hogy úgy hagyom itt az egészet ahogy találtam
 U   -    U  U  -   U  U -  U  U -    U -  -  
Szenvedélyes szavaimtól senki se változott
  -  U -  -    U U-  -   -  U  U  -  U -   
S már nem volt kedvem rakosgatni szavakat
   -   -   -    -  -   U -  -  U   U U -  
Szólván egyszerre mindannyiunkhoz fennszóval
  -  -  -    -  U  -  -   U-   -   -    - U 
Inkább csak úgy külön-külön búcsúzom el
-  -     U  -    U -   U -   -  - U  U 
Ajándék-kézszorítás sebtiben pongyola módon
U -  -   -   U - -   -  U -   -   U U  - -  
Mint kivel zakatolva-mérgesen indul a mozdony
 -    U -   U U -  U  -  U U  -  U  U  -  -   
S néhányan lézengenek füstös alkonyi ködben
   - -  -   - -  U -   -  U  -  U  U  -  U 
Induló és érkező vonatok közt, ha kikisértek,
-  U - -  -  U -  U U -   -     U  U U -  U  
Emlékszel Turcsi erre a pályaudvarra
-  -   -   -   U -  U U  -  U-  -  U
Összeboruló kormos boltozatával
-   U U U -  -  -   -  U U - U 
Amitől síró vakot álmodik a kicsi koldus
U U -   - -  U U  -  U U  U  U  U  -  -  
Látod a kerek égbolt is ennyi lett számunkra fiacskám
 - U  U  U U  -  -   U  -   U  -     - -   U  U-   -  
Hasztalan keserű becsvágyad Milán, és gyanakodásod
 -   U -   U U -  -   -  -   U -   -    U U U - -  
Kutass ki, nem én loptam el vajaskenyered
 U -    U   U  -   -  U  -   U -  U  U -  
Valaki más lehetett mindkettőnk tolvaja pajtás
 U U U  -   U U -    -   -  -    -  U U  -  -  
Szervusz neked is Desiré hát mit csináljak
  -  -    U U  -   U U -  -   -    U -  -  
Nem tudtam eljátszani a nagy komoly szerepet
 -   -  U  -  -   U U U  -    U -     U U U 
Ahogy tulajdon halálunk mímeltük nagy röhögéssel
U -    U -  -   U - -    - -  -   -    U U -  -  
Laci nem jöttél ki, neked azt izenem
 U U  -   -  -   U   U U  -   U U U 
Egyszerű borom szőllőből volt ne igyunk mindig
-    U -  U -    -  - -   -    U U  -    -  U 
Azt a pántlikás pálinkás kurjongatós úri pancsot
-   U  -   U -   - -  -   -  -  U -  - U  -   -  
Zoltán ne bánts ne szidj nem tudtam mást cselekedni
 -  -   U  -     U   -    -   -  -   -     U U -  U 
Jól tudom én hogy nem ér semmit a jóság
 -   U U  -   -    U  -   -  U  U  - -  
S rossznak lenni dicsőbb mégse ment a dolog
   -    -   -  U  U  -    -  U  -   U  U -  
Könnyű eset volt Bandi másnak lenni a szürke
 -   - U -   -    -  U  -  -   -  U U   -  U 
Mindennapi népnél - de lenni olyannak
 -  -  U U  -  -     U  -  U U  -  U 
Én mondom neked ez már kicsit nehezebb
-   -  -   U U  -   -   U  -   U U -   
Haragudtál rá aki rúgdosott Imre köszönöm
 U U -  -   - U U  -  U -   -  U  U  U U 
Egyszer Menyus rámkiabáltál úgy-e megbántad
-    -   U  -   -  UU -  -  -   U  -  -  -  
Zsiga bátyám jól esett gyermeknevetésed
  U U  -  -   -  U -     -  -  U U - -  
S hogy megríkattalak Géza hálás vagyok érte
   -    -  - -  U -   - U  - -   U  U  -  U
Együttvéve sajnáltatok ha bajbakerültem
U  -   - U  -  -  U -   U  -  U U -  -  
S kedvesek voltatok nincsen semmi panaszom
   -  U -   -  U -   -   -   -  U  U U  -  
De mindez csak szó gyerekek valamit kellene tenni
 U  -  -    -    -   U U -   U U -   -  U U  -  U 
Mi lesz velünk ocsudjunk magunkra eszméljetek
 U  -    U -   U  -  -    U -   U -   -  U -  
Nem pályaudvar ez fiúk hagyjuk e mókát
 -   -  U-  U  -   U-   -   U  U  - -  
Nem látjátok vagy úgy tesztek mintha senki se látná
 -   -  - -   U   -    -   -   -   U  -  U  U  -  -
Indultunk hajóval fellobogózva részeg örömben
-  -  -    U - -   -  U U -  U  -  U  U -  -  
S fittyet hánytunk ama tengerrengésnek zivatarnak
   -   -   -   -   U U  -  -  -  -  -   U U -  -  
Mikor százezer csónak merült a hínárba
 U -    - U -    - -   U -   U  - -  U
És sétáltunk nyakkendősen és cigarettáztunk
-   - -  -     -  -  - U  -   U U -  -  -   
S intettünk egymásnak finoman és elegánsan
  -  -  -   -   -  -   U U U  -  U U -  U 
Összeütődve a korlátnál a fedélzet terraszán
-   UU -  U U  -  -  -  U  U -  -   -  U  -  
S míg most is így lótunk-futunk és heverészünk
   -   -   U  -    - -    U -   -   U U -  -  
A ponyva alatt helyeselve a szép alkonyatot
U  -   U U -    U  U -  U U   -  -  U  U -  
Cápák és delfinek siklanak s mi füttyentünk nekik
 - -  -   -  U -   -  U -     U  -   -  -    U -  
Mintha csak látványosság volna ez a tenger
 -   U   -   -  -  -  -   -  U U  U  -  -  
De én az imént jártam a hajófenéken
 U -  U  U -    -  U  U  U - U - -  
Miklós gyere félre mondani akarok valamit
 -  -    U U  -  U  -  U U U U -   U U -  
Te mondd csak tudsz te róla vagy a többiek is
 U  -      -   -     U  - U  U   U  -  UU  -  
Hogy az éccaka... (én rossz alvó hallottam is a zörejt)
 U   U  -  U U     -   -    -  -  -  -  U  U  U  U -   
A tenger sima volt és mégis történt valami
U  -  -   U U  -   -   - -   -  -    U U U 
Talán valami alattomos jéghegy lehetett
 U -   U U U U -  U -   -  -    U U -  
Az alattság régen víz alatt... nézz le a falnál
U  U -   -   - -   -  U -       -    U U  -  -  
Három sor ablak eltűnt már a felszín alatt
 - -   U  -  U  -  -    -  U  -   -  U -  
Oszkár az isten irgalmára nézz körül egyszer
-   -  U  -  U  -  -  - U  -    U U  -    -  
Nem látod közeledni a csattogó hideg habokat?
 -   - -   U U -  U U   -  U -  U -   U U U  
Oly közel van már látni külön sok kicsi fodrot
-    U -   -   -   -  U  U -   -   U  U  -  -  
Mindegyik fodrocska nézd csak egy friss pici arc
 -  U  -   -  -   U  -     U  -     -    U U -   
Most született habcsecsemők és vizilegények
 -     U U -    -   U  U -  -   U U U -  -  
Nem sok jóakarat ami itt kavarog
 -   -   -U U U  U U -    U U U 
Üvegszemünk nyitva és néznek ránk mereven
U -   U -     -  U -   -  -   -    U U -  
S nem hallod alant azt a fojtott nevetést
   -   -  U  U -   -   U  -  -    U U -  
Ami ott sustorog és zajlik tajtékos ajkaikon
U U -    -  U U  -   -  -   -  - U  -  UU -  
Hátadon nem fut végig nedvesen a nyirok
 - U -   -   -   - -   -  U U  U   U U 
Ettől a nevetéstől? - Hisz ezek azt nevetik
-  -  U  U U -  -      U   U U  -    U U -  
Hogy itt táncolnak majd ahol most áll a hajó
 U   -    -  -  -   -   U -   -   -   U  U - 
Jaj istenem és mi csak ülünk fent a szalónban
 U  -  U U  -   U   U  U -    -   U   U -  -  
Verni félre harangot senkiben nincsen erő?
 -  U  -  U  U -  -   -  U -   -   U  U -  
Mihály a mélybe mered elködlő béna szemekkel
 U -   U  -   U  U U  -  -  -  - U   U -  -  
Valami Atlantis tornya felé hunyorog
 U U U -  -  -   -   U  U -  U  U -  
Hagyd azt a vizet pajtás rángatva könyörgök
 -    -   U  U -   -  -   -  -  U  U  -  -  
Csak föveny és kagyló és roncsok és férgek azok
  -   U U   -   -   - -   -   U  -   -  U  U U 
Algák kósza lidérce nem szikraparázs
-  -   -  U  U -  U  -    -  U U -  
Üllőjén csodacsattot nem kalapál Hefaisztosz
-  - -    U U  -  -   -   U U -   U U-   -   
S az a felhő ott fönt az alkonyi égen
  U  U  -  - -    -   U  -  U  U - U 
Amiről azt hiszed Ernő, hogy majd csak elindul
U U -  -    U  U  -  -   -    -     U  U -  -  
Jó kis vitorla ha gyeplőt hajítsz a nyakába
 -  -   U -  U  U   -  -   U -    U   U - U
Az a felhő nem mireánk néz az rokona ennek a víznek
U  U  -  -  -   U U-    -  -   U U U -  U  U  -  U 
És ez a víz jön és szétnyílik és elereszt
-  U  U  -   U  -    -   - U  -  U U -    
Kihúzza magát kajánul alólunk és hangtalanul
 U -  U  U -   U - U  U - -   -   -   U U -  
Mint Sóhajok Hídja szennyes csatorna fölött
 -    - U -   -  U   -   -    U -  U  U -   
Zuhantat alá hanyatt-homlok bűzös feketeségbe...
 U -  U  U -  U  -    -  -   - -   U U U -  U    
Jaj gyerekek végünk van fáklyát ide hol a szivattyú?
 -    U U -   - -    -   -   -  U U  U  U   U -   -  
Kortársaim bajtársaim vesztünkre hova kerültünk,
 -  -  U-   -  -  U-   -   -   U  U U  U -  -   
Azt hittük hosszú az út és messze a part még
-    -  -   -   - U  -  -   -   U U  -    - 
És majd elérünk valami új Ámerikát
-   -   U - -    U U U -  - U U -  
Most sehol semmi világ és semmi csillag az égen
 -    U -   -  U  U -  -   -  U   -  U  U  - U 
És semmi fárosz a parton és semmi föld és semmi öböl
-   -  U  - U   U  -  U  -   -  U  -   -   -  U U -  
Hömpölygő vízgolyó lett a mi tarka világunk
 -  -   -  -  U  -  -   U  U  -  U  U - -   
S rozzant Noé-bárka cifra hajópalotánk
   -  -    U-  -  U  -  U  U - U U -   
Kormos tükreiben mit nézed Béla táguló szembogarad
 -  -   -  UU -   -   - -   - U  - U -   -  U U U 
Igy mult el sok nemzedék és most mi vagyunk a soron
-    -   -   -   -  U -  -   -    U  U  -   U  U U 
Értitek értitek értitek végre ez nem afféle hasonlat
-  U U  -  U U  -  U -   -  U -   U  -  - U  U -  -  
Mi csak élet voltunk semmi egyéb csak erdei fák
 U   U  - -   -  -    -  U U  -    U  -  UU  - 
És a fák nem nőnek az égig mint a kegyetlen szörnyű hegyek
-  U  -   -   - U  U  - -   -   U  U  -  -    -   -  U  U 
Alattunk fekete kút ólomtestünk rest kitalálni
U -  -    U U U  -  - -  -  -    -    U U -  U 
Kopoltyút és uszonyokat inkább leszáll a fenékre
 U -   -  -  U  U  U U  -  -    U  -   U  U -  U 
Halljátok?!... itt veri már... a víz... az ablak peremét...
 -   - U       -    U U  -     U  -     U  -  -   U U -     
Még pár vonal az egész... már nincs időm befejezni
 -   -   U U  U  U -       -   -    U -   U U -  U
Egyet böffen a tenger s egy óriás buborék
U  -   -  U  U  -  -    U   - U-   U U -  
Pattan el... azután... azután semmi se lesz
 -  U  U     U U -     U U -   -  U  U  -   
Most még ez a perc testvérek ez a perc... bujjatok össze
 -    -  U  U  -    -   - U  U  U  -       -  U U  -   U
El az arcunkról ezt a megfagyott lárva mosolyt
U  U  -  -   -  -   U  -  U  -    -  U  U -    
Most ordítsunk legalább együtt egy rettenetest
 -   -  -  -    U U -   U  -   -    -  U U -   
Legalább az éjszaka hallja ez az elfeketülő
 U U -   U  -   U U  -   U U  U  -  U U U - 
Nyúlós és hideg és gonosz éj hogy verje az átok
  - -  -   U U  -   U U   -   -    -  U U  - -  
Legalább ez siketülne belé égrevonító panaszunkba
 U U -   -   U U -  U  U - -  U U - -  U U  -   U
Amit csak a bugyborékoló hörgés fejez be mi már nem...
U -    U  U  -   U - U -  -  -   U -   U  U  -   -     
Vagy szebb lenne talán... talán mégis az a karének
 -     -    -  U  U -      U -   - U  U  U  U - -  
Testvérek társaim nagyszerű ünnepi dal
 -   - -   -  U-   -    U - -  U U  -  
Szörnyűséges miatyánk győzelmes és diadalmas
  -   - - -   UU  -     - -  U  -   UU -  -  
Csengő tiszta torokból büszkeerős bariton
  -  -  -   U  U -  -   -   UU -   U U U 
Ez a perc még a miénk s nem féltjük a többit
U  U  -    -  U  U-      -   -   U  U  -  -  
Lángoló kévékkel keljen fel holnap a Nap
 -  U -  - -  -   -  -   -   -  U  U  -  
Hallani fogják mások tenger alól messze dalunkat
 -  U U  -  -   - -   -  U  U -   -   U  U -  U 
És minden karok zengjenek és mindenik oltár
-   -  -   U -   -   U U  -   -  U U  -  - 
És mindegyik vallás ki hisz téged egyisten a földön
-   -  U  -   -  -   U  -    - U  U  -  U  U  -  U 
Orgonaszóval és sófárral és trombitahangon
-  U U  - U  -   - -  U  -    -  U U -  U 
El illah il Allah és Löchó Daudi és Kirie Eleison
U  -  U  U  -  U  -   -  -  UU U -   U UU U UU U 
És mindegyiken túl vékonyan csilingelő karácsonyi csengő
-   -  U  U -   -   - U  -    U -  U -  U -  U  U   -  -
Amivel kisfiamat hívják holnap a fenyőfa tövébe
U U -   -  UU -   -  -   -  U  U  U  - U  U - U 
Circumdederunt me gemitus mortis
 -  -  U U -    U  U U -   -  -  
Gloria in excelsis Deo Krisztus megszületik.
  U UU U  -  -  -   U-   -   -   -   U U U  
 15

17

13

12

13

12

13

12

13

14

14

14

14

15

11

13

14

13

12

14

13

13

15

14

16

14

14

12

13

12

15

15

14

16

13

12

15

17

17

13

15

13

14

16

12

14

16

14

12

12

14

12

12

15

14

13

14

14

13

16

14

13

15

16

15

13

14

14

16

13

15

15

13

13

15

13

16

14

14

14

13

14

16

14

13

14

12

13

12

16

13

14

13

14

14

15

13

13

14

12

15

12

14

14

18

13

16

13

16

16

16

13

13

15

17

14

13

18

15

19

15

18

16

16

15

15

14

13

16

14

14

16

15

19

17

15

13

15

14

13

13

16

14

16

15

20

19

18

11

15

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció


Hexameter
Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció


Hexameter


Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom