Benedek Elek Fehér akác virágozik című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fehér akác virágozik,
 U -  U -   U - U -   
Mosolyogva illatozik,
 U U  -  U -  U U -   
S te cseresznye, mit gondoltál,
   U   U -    U   -   -  -  -   
Hogy úgy nekipirosodtál?
 U   -    U U U U -  -   
Haj, de nekipirosodtál!
 -    U  U U U U -  -   

  
Hát a rigó miért rikkant?
 -  U  U -  U-    -  -    
Talán az esze meghibbant?
 U -  U  U  U  -  -  -    
Dehogy hibbant, van eszébe!
 U -    -  -     U  U  - U  
Fent ül a fa tetejében,
 -   U  U  U  U U - -   
Cseresznyefa tetejébe.
  U -    U U  U U - U  

  
Szegény bírót huncfutozza,
  U -    - -   -   U -  U  
Pedig ő a falu rossza.
 U U  - U  U U  -   U  
Rigó, rigó, torkos rigó,
 U -   U -   -  -   U -  
Te vagy huncfut, nem a bíró,
 U  -    -   -    U  U  - -  
Bizony te és nem a bíró!
 U -    U -   U  U  - -  

  
Cseresznyefát én ültettem,
  U -    U -  -  -  -  -   
S te lakmározol helyettem.
   U  -  - U -   U  -  -   
Nézzed csak a kis méhecskét,
 -  -    U  U  -   - -   -   
Nekem gyűjti a mézecskét,
 U -    -  U U  - -   -  
Az édes akác mézecskét.
U  - U  U -   - -   -   

  
Huncfut rigó visszafelel:
 -   -   U -  -   U U U   
Az enyém volt mindig e hely!
U  U  -   -    -  U  U  -    
Cseresznyefa felső ága
  U -    U U  -  - - U
A rigók igaz jószága,
U  U -  U -   -  - U 
Örökös, igaz jószága.
U U U   U -   -  - U  

  
Rigó, rigó, huncfut rigó,
 U -   U -   -   -   U - 
Okosabb vagy, mint a bíró.
U U -    -     -   U  - - 
Isten neki, megengedem:
-  -   U U   U -  U U   
A felső ág tiéd legyen,
U  -  - -   U-   U  -   
Mindörökké tiéd legyen!
 -  U -  -  U-   U  U   

 
Egyél, rigó, lakmározzál,
U  -    U -   -  - -  -   
Felső ágon mulatozzál,
 -  - - -   U U -  -   
De hagyd meg az alsó ágat
 U  -     U  U  -  - - U 
Az én két szép unokámnak:
U  -   -    -  U U -  U   
Évikének, Lacikának!
- U - -    U U - U  
A

A

B

B

B

 8

8

8

8

8

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 8

8

8

8

8

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 8

8

8

8

8

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 8

8

8

8

8

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 8

8

8

8

8

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 8

8

8

8

8

^ Ráütő rím
A

A

B

B

B

 8

8

8

8

8

^ Ráütő rím
AlliterációAlliteráció