Szemere Miklós Borozáskor című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Bujdosóra a kancsót barátim!
 -  U - U U  -   -   U - -   
Fut az idő! talán nem sokára
 U  U  U -   U -   -   U - U 
Nyergelnünk kell, s egy szál ingben ülünk
  -  -  -    -      -     -  -   U  U -   
Szent Mihálynak fekete lovára.
  -    U -   -   U U U  U - U  
Bús lovaglás! hogy is gondoltam rá!
 -   U -  -    U   -   -  -  -   - 
Eh, félre gond! kacagjunk helyette!
-    -  U  -     U -  -    U  -  U  
Vigan, vigan! hisz a halál síri
 U -    U -    U   U  U -   - U 
Nyoszolyánkat még meg nem vetette.
  U  U  -  -   -   -   -   U -  U  

 
Az ekevas minap szántás közben
U  U U -   U -    -  -   -  U 
Egy halottnak tetemét kihányta,
-    U -   -   U U -   U -   U  
S csontjaival az ostoros fiu
    -   UU U  U  -  U -   UU
A kóborló ebet hajigálta.
U  - -  - U -   U U -  U 
E sors várhat cimborák, reánk is!
U  -    -  -   -  U -    U-   -   
De, félre gond! kacagjunk helyette!
 U   -  U  -     U -  -    U  -  U  
Vigan, vigan! hisz a halál síri
 U -    U -    U   U  U -   - U 
Nyoszolyánkat még meg nem vetette.
  U  U  -  -   -   -   -   U -  U  

  
Kitúrt csontunk porát egykoron a
 U -     -  -    U -  -   U U  U 
Dalló fecske sárfészkébe gyurja,
 -  -  -   U  -  -   - U   -  U  
S az unoka, kunyhónk eszterhaja
  U  U U U   -   -   -   -  U U
Alól saját ősapját leszurja.
U -   U -  - -  -   U  -  U  
Hah bohó kép! de tán való lehet!
 -   U -  -    U  -   U -  U U  
Eh, félre gond! kacagjunk helyette!
-    -  U  -     U -  -    U  -  U  
Vigan, vigan! hisz a halál síri
 U -    U -    U   U  U -   - U 
Nyoszolyánkat még meg nem vetette.
  U  U  -  -   -   -   -   U -  U  

 
Ördög pokol! az sem lehetlen hogy:
-  -   U U   -   -   U -  -   -     
Sárrá válva, majd a fazekasnak
 -  -  -  U   -   U  U U -  -  
Korongján rosz fazék lesz belőlünk,
 U -   -   -    U -   -    U - -    
S ha széttörünk, még meg is - drótoznak.
   U   -  U -     -   U  -      - -  -   
Hah bohó sors, bohó feltámadás!
 -   U -  -     U -  -  - U -   
De, félre gond! kacagjunk helyette!
 U   -  U  -     U -  -    U  -  U  
Vigan, vigan! hisz a halál síri
 U -    U -    U   U  U -   - U 
Nyoszolyánkat még meg nem vetette.
  U  U  -  -   -   -   -   U -  U  

  
Ha csakugyan a korongra jutnánk,
 U   U U  U  U  U -   U  -  -    
Legalább hát boroskancsó váljon
 U U -    -   U -  -   -  -  -  
Porunkból majd, s édes tüzes borral
 U -   -   -      - -   U -   -  -  
Színig telve kézről kézre járjon!
  - -   -  U  -  -   -  U  -  -   
Hah vidám sors, vidám feltámadás!
 -   U -   -     U -   -  - U -  
El a gonddal! kacagjunk helyette!
U  U  -   -    U -  -    U  -  U  
Vigan, vigan! hisz a halál síri
 U -    U -    U   U  U -   - U 
Nyoszolyánkat még meg nem vetette.
  U  U  -  -   -   -   -   U -  U 
 10

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

10