Kosztolányi Dezső Szeptemberi áhítat című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szeptemberi reggel, fogj glóriádba,
  -  -  U U  -  -    -     - U-  U  
ne hagyj, ne hagyj el, szeptemberi nap,
 U  -      U  -    -     -  -  U U  -   
most, amikor úgy lángolsz, mint a fáklya,
 -    U U U  -    -  -      -   U  -   U  
s szememből az önkívület kicsap,
    U -  -  U  -  - U -   U  U  
emelj magadhoz. Föl-föl, még ez egyszer,
U -    U -  -    -   -    -  U  -    -   
halál fölé, a régi romokon,
 U -   U -  U  - U  U U -   
segíts nekem, szeptember, ne eressz el,
 U -    U -     -  -  -    U U -    -   
testvéri ősz, forrón-égő rokon.
 -   - U -     -  -  - -  U U   

 
Én nem dadogtam halvány istenekhez
-   -   U -  -   -  -   -  U -  -  
hideglelős és reszkető imát,
 U -  U -  -   -   U - U -   
mindig feléd fordultam, mert hideg lesz,
 -  -   U -   -  -  -    -    U -   -    
pogány igazság, roppant napvilág.
 U -   U U  -    -  -    -  U -   
Méltó vagyok hozzád: nézd, itten állok,
 -  -  U  -   -  -    -    -  U  -  -   
még sok hívő száj büszkén emleget,
 -   -   - -   -   -   -  -  U -   
vérembe nőnek a termékeny álmok,
 - -  U  - U  U  -  - U   -  -   
s nők sem vihognak a hátam megett.
   -   -   U -  U  U  - -   U -    
Nem is kívánok egy pincét kiinni,
 U  -   - - U  -    -  -   U-  U  
vagy egy cukrászdát, vendéglőt megenni,
 U   -    -  -   -    -  -  -   U -  U  

  
csak az élet örök kincsébe hinni,
  U  U  - U  U -   -   - U  -  U  
s a semmiség előtt még újra lenni.
  U  -  U -  U -    -  -  U  -  U  
Ki érleled a tőkén a gerezdet,
 U -  U U  U  - -  U  U -  U  
én pártfogóm és császárom, vezess,
-   -   U -  -    -  - -    U -   
az életem a sors kezébe reszket,
U  - U U  U  -    U - U  -   -   
de lelkem és gerincem egyenes.
 U  -  U  -   U -  U  U  U U  
Uralkodásra a karom erős még,
U -  U -  U U  U U  U -   -  
adj kortyaidból nekem, végtelen,
-    -   U-  -   U -    -  U -   
s te aranyozd, aki vagy a dicsőség,
   U U U  -    U U  U   U  U  - -   
még most se rút, nem-őszülő fejem.
 -   -    U  -    U  -  U -  U U   

 
Érett belét mutatja, lásd, a dinnye,
- -    U -   U -  U   -    U  -   U  
fehér fogától villog vörös ínye,
 U -   U - -   -  -   U U  -  U  
kövér virágba bújik a darázs ma,
 U -   U -  U  - U  U  U -    U 
a hosszú út után selymes garage-ba,
U  -   - -  U -   -   -   U U U  U  
méztől dagadva megreped a szőlő,
 -  -   U -  U  -  U U  U   - -  
s a boldogságtól elnémul a szóló.
  U  -  -  -  -  -  - U  U   - -  

  
Bizony, csodás ország, ahova jöttünk,
 U -      U -  -   -   U U U  -  -    
mint hogyha a perc szárnyakon osonna,
 -    -   U U  -     -   U U  U -  U 
el-nem-múló vendégség van köröttünk,
-   -   - -  -  -  -   -   U -  -    
hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna.
 -   - U -  -   -   -   -   U  -  U  
Húgom virágokat kötöz a kertbe,
 - -   U - U -   U U  U  -   U 
aranytálban mosakszik reggelente,
U -   -  -   U -   -   -  U -  U  
s ha visszatér az erdőn alkonyatkor,
   U  -   U -  U  -  -  -  U  -  U  
a csillagokról ráhull az aranypor.
U   -  U -  -   - -   U  U -   U   

 
Olyan ez éppen, mint gyermekkoromba.
U  U  U  -  -    -     -  -  U -  U 
A felnőttek érthetetlenül beszélnek
U  -  -  U  -   U -  U -   U  -  U 
egymás között, minden nesz oly goromba,
-   -   U -     -  -   U   -    U -  U 
estente búgó hangja van a szélnek,
-  -  U  - -  -   U  U  U   -  -   
tán megriadt lenn egy sötét falombtól,
 -   -  U-    -   -    U -   U -   -   
s a télre, sárra és halálra gondol.
  U  -  U   -  U -   U -  U  -  U   

 
Aztán a délután is furcsa nékem,
-  -  U  - U -  -   -   U  - -   
hogy a napot árnyékok temetik,
 U   U  U U  -   - -   U U U  
a zongorán, mint hajdan a vidéken,
U  -  U -    -    -  U  U  U - U  
örvénylik a Sonata pathétique,
-  -   U  U  U U U  -  - U UU  
bukdácsol a billentyűn tompa búban
 -  -  U  U  -  -   -   -  U  - U 
az édes elmebeteg, árva Schumann,
U  - U  -  U U U   -  -    U -    
s mert nem lehet már jobban sírnia,
   -    -   U -   -   -  -   -  UU  
száján kacag a schizophrénia.
  - -   U U  -    U -   - UU  

  
Nem volt a föld még soha ily csodás,
 -   -   U  -    -   U U -     U -  
a fák között mondhatlan suttogás,
U  -   U -    -   -  -   -  U -  
a fák fölött szalag, beszegve kancsal
U  -   U -     U -    U  -  U  -   -  
fénnyel, lilába lángoló naranccsal,
 -   -    U - U  -  U -  U -    U  
az alkonyat csókot hajít a ködnek,
U  -  U  -    - -   U -  U  -  U  
és rózsaszín hullámokon fürödnek.
-   -  U  -   -  - U -   U -  -   
Miféle ország, mondd, e gyermek-ország,
 U - U -   -    -     U   -  U  -   -   
miféle régen elsüllyedt mennyország?
 U - U  - U  -  -   -    -   -   -   

  
Jaj, minden oly szép, még a csúnya is,
 -    -  U  -     -    -  U   -  U U  
a fájdalom, a koldus gúnya is,
U  -  U U   U  -  -   -  U -   
jaj, hadd mutassam e kis templomot,
 -    -    U -  U  U  -   -   U -   
mely déli tűzben csöndesen lobog.
 -    - U  -  -    -  U -   U U  
Imádkozó lány, száján néma sóhaj,
U -  U -  -      - -   - U  - -   
mint mélyen-alvó, ferde szemgolyóval,
 -    -  U  -  -   -  U   -  U  - -   
vakok meresztik égre szemüket,
 U -   U -   U  -  U   U U U  
Isten felé fülel egy agg süket.
-  -   U -  U U  U   -    U U   

  
Vagy nézd az estét, a kormos zavarba
 -    -   U  -  -   U  -  -   U -  U 
kis műhelyébe dolgozik a varga,
 -   - U  - U  -  U U  U  -  U  
csöpp láng előtt, szegényen és hiába,
  -    -   U -      U -  U  -   U- U  
mint régi képen, ódon bibliája.
 -    - U  - U   - -   -  U- U  

  
Most az eső zuhog le feketén,
 -   U  U -  U -   U  U U -   
most a sötétbe valami ragyog,
 -   U  U -  U  U U U  U  -   
mint bűvös négyszögön a mese-fény,
 -    - -   -    U U  U  U U  -    
fekete esőn arany-ablakok.
 U U U U -  U U   -  U -   
Künn a vihar, elfáradt, lassu rívás,
 -   U  U U   -  - -     -  U  - -   
benn villanyfénynél őszi takarítás,
 -    -  -   -   -  -  U  U U - -  
a készülődés télre, az igéret,
U  -  U - -   -  U  U  U - -   
s az ámulattól szinte égig érek.
  U  - U -  -    -  U - U  - U   

 
A csillagok ma, mondd, miért nagyobbak,
U   -  U -   U   -      U-    U  -  -   
s mint a kisikált sárgaréz-edények
   -   U  U U -    -  U -  U -  U 
a konyha délutánján, mért ragyognak?
U  -   U  - U -  -    -    U  -  -   
Mit akar tőlem ez a titkos élet?
 U  U -   - U  U  U  -  U  - -   
Ki nyújtja itt e tiszta kegyeket?
 U   -   U -   U  -   U  U  U -   
Ki fényesít eget és hegyeket?
 U  -  U -  U U  -   U  U -   
Mily pantheizmus játszik egyre vélem,
 -    -   U-  -   -   U  -   U  - -   
hogy századok emlékét visszaélem?
 -     - U U  -  - -   -   U- U   

 
Az Orion süvegje mért parázsló?
U  U U-   U -  U  -    U -   -  
Miért, hogy mindent lanyha pára mos?
 U-     -    -  -    -   U  - U  -   
Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló?
 U  -  U -     U  -   U  U  U -   -  
Miért csodálkozol, csodálatos?
 U-     U -  U -     U - U U   

  
Szép életem, lobogj, lobogj tovább,
  -  - U -    U -     U -    U -    
cél nélkül, éjen és homályon át.
 -   -  U   - U  -   U -  U  -  
Állj meg, te óra és dőlj össze, naptár,
-     -    U - U -   -   -   U   -  -   
te rothadó gondoktól régi magtár.
 U  -  U -  -  -  -   - U  -  -  
Ifjúságom zászlói úszva, lassan
-  - - -   -   -U -   U   -  -  
röpüljetek az ünnepi magasban.
 U -  U U  U  -  U U  U -  U  
A

B

A

B

C

D

C

D

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

B

A

B

C

A

C

A

D

D

 11

10

11

10

11

10

11

10

11

11

A

A

B

B

B

B

C

B

C

B

 11

11

11

10

11

10

11

10

11

10

A

A

B

C

D

E

 11

11

11

12

11

11

A

B

A

B

C

C

D

D

 11

11

11

11

11

11

11

11

A

B

A

B

C

C

 11

12

11

11

11

11

A

B

A

C

D

D

E

E

 11

10

11

12

11

11

10

10

A

A

B

B

C

C

A

A

 10

10

11

11

11

11

11

11

A

A

B

B

C

C

D

D

 10

10

10

10

11

11

10

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 11

11

11

11

^ Páros rím
A

B

A

B

C

C

D

D

 10

10

10

10

11

11

11

11

A

B

A

B

C

C

B

B

 11

11

11

11

10

10

11

11

A

B

A

B

 11

10

11

10

^ Keresztrím
A

A

B

B

C

C

 10

10

11

11

11

11

^ Páros rím
AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAz oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom