Balázs Béla Ti című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Hiába küldtelek, hiába mentél,
 U- U  -   U -    U- U  -  -  
el nem kerüllek, szűkek a falak.
-   -   U -  -     - U  U  U U  
Én találkozom néha asszonyokkal,
-   U -  U -   - U -   U  -  U  
Akik hozzád hasonlítanak.
U -   -  -   U -  - U U  
És tudom már, hogy többen vagytok.
-   U -   -    -    -  -   -   U   

  
Dacos közönnyel mentek el mellettem
 U -   U -   -   -  U  -   -  -  -  
S ha én elétek állok hirtelen,
   U -  U - U  -  -   -  U -   
Hogy döbbenve megismerjük egymást,
 -    -  -  U  U -  -  U  -   -    
Ti végigmértek gúnyos-hidegen.
 U  - -  -  -   -  -   U U -   
De azért szomorúak vagytok.
 U U -     U U --   -   U   

  
Vagytok testvérek? Vagy talán egy
 -   -   -   - -    -    U -  -   
Rejtett királynő udvarhölgyei?
 -  -    U -   - -  -  -   UU  
Küldött utánnam, lobbanó lidércek,
 -  -   U -  -    -  U -  U -  U  
Az életködben megtéveszteni? -
U  - -  -  -   -  - -   U U    
De végül hozzája vezettek?
 U  - -   -  - U  U -  U   

  
Szerelmem örökegy s ti jöttök mentek,
  U -  U  U U -      U  -  -   -  U  
Egy messzi fényt ver rám a szemetek;
-    -   U  -     -   -  U   U U U  
Egy messzi fény fáj, hogyha rámtaláltok,
-    -   U  -    -    -   U  -  U -  U  
A csókomat halványan tűritek
U   - U -   -  -  -   - U -  
S egymásra emlékeztek titkon.
  -   -  U -  - -  -   -  U  
 11

10

11

9

911

10

10

10

99

10

11

10

911

10

11

10

9

Alliteráció

AlliterációAlliteráció