Forgács Antal A szélhez című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Erdők hüs vonalán alszik a március.
-  -   -   U U -  -   U  U  -  U-   
Távol a könnyű világ, füstöl a százszavú
 - U  U  -   -  U -    -  U  U   -   U - 
szél és a csipogó táj féle száll puha
  -  -  U   U U -  -   - U   -    U U 
szárnyakon, ábránd kergeti,
  -   U U   -  -    -  U U  

  
mint a szerelmest, ó szél kerekedj el a
 -   U   U -  -    -   -   U U -   U  U 
sóhajainkkal. A bús, tártölü ég szeret,
 - U U-   U   U  -    -  U U -    U -   
s vár mese árnyaival, s rádborul
   -   U U -   UU -      -  U U 
édesen rejteni mindent fátyola.
- U -   -  U U  -  -    -  U U 
 12

13

12

812

13

10

11