Czóbel Minka Méhesnél című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Ólomszürke égből
- -   -  U -  -  
Nagy hópelyhek hullnak
 -    - -   -   -   -  
Lassú tapadással
 -  -  U U -  U 
Egymáshoz simúlnak.
-   -  -   U -  U   

  
Fehér hólepedő
 U -   - U U - 
- Titkos kezek rakják -
   -  -   U -   -  -   
Elfödi az élet
-  U U U  - -  
Százezer alakját.
  - U U  U -  -   

  
Tövis disznó, szúnyog,
 U -   -   -    -  -   
Békák, zöld seregje,
 - -    -    U -  U  
Rovarok, bogarak,
 U U -    U U U  
Eltakarva fedve.
-  U -  U  -  U  

  
Csak itt-ott a hóban
  U  -   -   U  - -  
Fekete turása
 U U U  U - U 
Vakandnak mutatja
 U -   -   U -  U
A földet hol ássa.
U  -  -   U  -  U  

  
Sürüdik az este
 U U U  U  -  U
A kis méhes felett -
U  -   - -   U -    
Elborított a hó
-  U - -   U  - 
Virágot, levelet.
 U - -    U U U   

  
Fehér havas csendben,
 U -   U -    -   -   
Mintha nyárnak álma
 -   U   -  U  -  U 
Zsongó arany szárnyán
  -  - U -     -   -  
Körülötte szállna.
 U U -  U   -   U  

 
És benn a kaptárban
-   -   U  -  -  -  
Rejtett meleg élet -
 -  -    U U  - U   
Egymáshoz simúlva
-   -  -   U -  U
Alszanak a méhek.
-   U U  U  - U  
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím


Alliteráció