Czóbel Minka Vizitündér című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fátyol ruhám sugárból szőve,
 -  -   U -   U -  -    - U  
Fejemen kék csillag ragyog
 U U -   -    -  -   U  -  
Jertek szép hattyuk, fehér őzek
 -  -    -   -   -    U -  - U 
Elringatnak a kék habok!
-  -  -  U  U  -   U U   

  
Jertek tündöklő palotámba
 -  -   -  -  -  U U -  U 
Kristály csillámló viz alatt,
  -  -     -  -  -  U  U -    
Vidám játékkal körül fognak
 U -   - -  -   U -   -  -  
Kék pikkelyes ezüst halak.
 -   -  U  U  U -    U U   

  
Hinár-indán sikamlik a viz
 U -  -  -   U -  U  U  -  
Véle sikamlik énekem,
 - U  U -  U  - U -   
Felkel a hold, a hab felcsillan
 -  U  U  -    U  -   -   -  -  
Tovább, tovább - jertek velem!
 U -     U -      -  -   U U  
A

B

A

B

 9

8

9

8

^ Keresztrím
A

B

C

B

 9

8

9

8

^ Félrím
A

B

C

B

 9

8

9

8

^ Félrím
Alliteráció