Tisza Domokos Vörösmarty halálára című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Egyiptomfölde örökös nyarában
U  -  -  -  U U U -    U - -  
Sugár pálmák árnyában ülök én.
 U -   -  -  -   - U  U U  -   
Lelkem a mult, a szebb, dicsőbb után van:
 -  U  U  -    U   -     U  -   U -   U    
- Szemem csodálva nyugszik remekén.
    U -    U -  U   -   -   U U -   

 
Az óriás rom arczán csata látszik:
U  - U-   U  -   -    U U  -   U    
- Sesostris és nyomában győzelem.
   U -   U  -    U - -    - U -   
Lelkem velem ködös mesékbe játszik,
 -  -   U -   U -   U -  U  -   U  
A jelent, s otthont is elfeledem...
U  U -      -   -   U  -  U U U     

  
Midőn megszólal fönnt egy pálmaágról
 U -   -   - -   -    -    -  U-  - 
A hír gyászos hollója; - s fölriaszt.
U  -    -  -   -  - -       -  U-     
- (Villámsebesen, légyen bármi távol
    -  -  U U -    -  -   -  U  - -  
Prédáját bizton fölkeresi az!).
  - - -   -  -   -  U U U U     

  
Meghalt! meghalt! meghalt a fölkent költő,
 -  -     -  -     -  -   U  -  -    -  -  
Ki a jövőnek multról énekelt;
 U U  U - -   -   -  - U -   
Eltört a végláncszem, melylyel ez öltő
-  -   U  -  -    -    -    U  U  -  -
Apáival még öszvefügghetett.
U -U -   -  -   U -   U -    

  
Gazdátlan a lant: mint a görög íjja
 -  -  U  U  -     -   U  U U  -  U 
Feszitő kart melly többé nem talált.
 U  U -  -    -     -  -  -   U -    
Nincs senki már, ki az égnek lehíjja
 -     -  U  -    U U  -  -   U -  U 
S itt eldörögje intő Szózatát.
  -   -  U -  U -  -   - U -   

  
S Egyiptom eltünt. ...elém puszta Alpár
  U  -  U  -  -       U -   -   U -  -  
Nyílik helyébe őshazám ölén.
  - -   U  - U -  U -  U -   
Rajta nem Rhamses: - haddöntő Árpád jár
 -  U  -    -  -      -  -  - -  -   -  
Futó Zalánt üldözve jön felém.
 U -  U -   -  -  U  -   U -   

  
Majd a síkból hegy lesz; cserré a pálma,
 -   U  -  -   -    -      -  - U  -  U  
S újabb csatáknak zaját hallgatom.
  - -     U -  -   U -   -   U U   
- Mintha ott győző László herczeg állna....
   -   U -     - -  -   -  -   U  -   U     
S Etelke véle, a szép hajadon.
  U -  U  - U  U   -   U U U   

 
És felkiáltok: "nem halott a költő!
-   -  U-  -     -   U -   U  -  -  
Mig él nyelvünk nemtője, ő is él.
 U  -    -  -    -  - U  - U  -   
Ki néma szűzből azt első felkölté
 U  - U   -  -  -   -  -  -  -  - 
Hogy rögtön zengett, édesen beszélt.
 -    -  -   -  -    - U -   U  -    

 
Emléke állni fog; el nem enyészve
-  - U -   U  U   -   U  U  -   U
Ezrek során, mint állnak e romok.
-  -   U -    -   -   U  U  U -   
Neve a nemzet templomára vésve
 U U U  -  -   -   U - U  -  U 
Mig áll a templom, addig élni fog."
 U  -   U  -   U   -  U  -  U  U    

  
- De jaj; meddig lehet igy halhatatlan?
   U  -    -  -   U U  -    -  U -  U  
A roskadó szentegyház alig tart.
U  -  U -   -  -   -  U -   -   
És kél a kérdés, keljen bár hivatlan,
-   -  U  -  -    -  -   -   U -  U   
- Hátán még meddig hord a föld magyart?!
   - -   -   -  -   -   U  -    U  -    
A

B

A

B

 11

10

11

10

^ Keresztrím
A

B

A

B

 11

10

11

10

^ Keresztrím
A

B

A

B

 11

10

11

10

^ Keresztrím
A

B

A

B

 11

10

11

10

^ Keresztrím
A

B

A

B

 11

10

11

10

^ Keresztrím
A

B

A

C

 11

10

11

10

A

B

A

B

 11

10

11

10

^ Keresztrím
A

B

C

D

 11

10

11

10

A

B

A

C

 11

10

11

10

A

B

A

A

 11

10

11

10AlliterációAlliterációAlliteráció