Czóbel Minka Ki vagy? című versének elemzése

RitmusképletSzótag
A templom hűvös nagy hajóján átvonúl
U  -   -   - -   -    U - -  -  U - 
Elavúlt tömjén illata:
U U -    -  -  -  U U  
Érzem az emberiség lehét
-  U  U  -  U U -   U -  
Mely századokon át
 -     - U U U  - 
Itt mondott imát.
-    -  -   U -   

 
Oltárképekről visszaszáll
-  -  - -  -   -   U  -  
Arany-hullámban, feldobott áhitat
U -    -  -  -    -  U -   - U U 
Elsiklik, elvonúl
-  -  U   -  U -  
Csúcsos boltív alatt.
  -  -   -  -  U -    

 
A sírkápolnát járja
U  -  - -  -   -  U 
Poros ablakon megtört, elfakúlt nap sugárja.
 U U  -  U -   -  -    -  U -    -   U -  U  
Pirosló mécsek égnek:
 U -  -  -  U  -  -    
Temetkezési helye ősi nemzedéknek.
 U -  U - U  U  U - U  -  U -  U   

  
Kőbe faragva
 - U  U -  U 
Thurzó Szaniszló hatalmas hősi büszke alakja.
  -  -   U -   -  U -  -   - U  -   U U -  U 
Oroszlánon áll, zászló kezében,
U -   - U  -     -   -  U - -   
Nemes vonások
 U -   U - -  
Kőhomlokáról szótlan beszédben
 - -  U - -    -  -   U  -  -  
Visszasugárzik
 -   U U -  -  
Nemes nagy lélek fanyar magánya.
 U -   -    - -   U  -   U -  U  

  
Megértem! -
 U -  -     
Szörnyű!
  -   -  
Hiszen már késő. - Röpke parányok
 U  -   -   - -     -  U  U -  -  
Kővé tömörűlve, gúnyos utánzatban
 - -  U U -  U   -  U  U -  -  -  
Folytatják, játszák az élet-álmot.
 -   -  -    -   -  U  - U  -  U   

  
Nincs, elmúlt, elszállt - és mégis itt van:
 -     -  -    -   -      -   - U  -    -    
Szörnyű valóság,
  -   -  U - -   
Zord mozdulatlan nagy nyugalomban.
 -    -  U -  -   -     U U -  -   
Látom alakja megjelenését, benne a lélek,
 - U  U -  U  -  U U - -    -  U U  - U  
És még sem éled?
-   -   U  - U   

  
* * *
      

  
Szólj, ki vagy? Hol vagy? Mert összetörlek,
  -     U  -     -   -     -   -   U -  -   
Ha nem szólsz, ha gyöngébb vagy nálam
 U  -    -      U   -  -    -    - U 
Az erős halálban
U  U -   U -  U 
És mégis gúnyolsz!
-   - -   -  -     

  
* * *
      

 
Ezüst hang csendűl a templom hajóján,
U -    -     -  -  U  -   -   U - -  
Arany-faragványos oltár felől,
U -    U -  -  U  -  -   U -   
Csengetnek szent misére
  -  -  -    -    U - U 
S üde, friss, élettelt hanggal
  U -    -    - -  -    -   -  
Mely lapdajátékról, gyümölcsös kertekről, bársony mezőről szól -
 -    -  U - -  -     U -   -   -  -  -    -  -    U - -    -    
Szőke fejű, piros ruhás fiú, kis ministráns
  - U  U -   U -   U -   U-   -   U -   -   
Felel a papnak:
 U U  U  -  -    
Sed delibera nos a malo, Amen!
 -   U U U U  U  U  U U  U U  
 12

8

9

6

58

11

6

67

14

7

135

15

10

5

10

5

103

2

10

12

1010

5

10

15

5310

9

6

5311

10

7

8

18

14

5

11AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció