Reményik Sándor Elvégeztetett? című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Elvégeztetett? - Nem.
-  - -  U -       -   
Mostan kezdődik újra.
 -  -   -  - U  -  U 
Az újrakezdés arany jelszavát
U  -  U -  -  U -    -   U -  
Minden magyar kapura
 -  -   U  -   U U U 
Véssük fel, véreim!
 -  -   -    - UU   

  
Ledőlt a kas.
 U -   U  U  
A méhraj szertenéz,
U  -  -    -  U -  
Az új kas körül új munkába fog,
U  -   -   U U  -   -  - U  -   
De régi lesz a méz,
 U  - U  U   U  -  
Amit készit, s amit örökbehagy.
U -   -  -     U U  U -  U U    

  
Mert a virágot, melyre szállni kész,
 -   U  U - -    -   U   -   U  -   
A virágot nem vette meg a fagy.
U  U - -   -   -  U  U  U  U    

  
Mert ezer évig nőtt az a virág
 -   U U  - -   -   U  U  U - 
Amelynek kelyhe
U -   -   -   U 
Kifogyhatatlan virágporral telve
 U -   U -  -   U -  -  -   -  U
A méhet szent találkozóra várja.
U  - -    -    U -  U - U  -  U 
A léleknek a lélek a hazája.
U  - -  U  U  - U  U  U - U  

 
A magyar lélek dús virágpora
U  U  -   - -   -   U -  U U 
Sírok felett illatoz, lengedez.
 - -   U -   -  U -    -  U U  
A méz a régi lesz,
U  -  U  - U  U   
Amely a lélek szent porából készül.
U U   U  - -    -    U - -   -  U   

  
Mi továbbadjuk drága örökségül.
 U  U -  -  -    - U U -  - U  
 6

7

10

7

64

6

10

6

1010

1010

5

11

11

1110

10

6

1111

Alliteráció