Vörösmarty Mihály Cipellőhöz című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Árnyékát látván megbotlék benne Cipellő
-   - -   -  -   -  -  -   -  U  U -  - 
S barna vigyorgásán holtra ijedte magát.
   -  U  U  -  - -   -   U U -  U  U -  
A nyomorú, mint kór árnyék bujdoklik azóta,
U   U U -   -    -  -   -   -  -  U  U - U  
S gyermeket, és gyávát retteget alkony után,
    -  U U   -    - -   -  U U  -  U   U -  
Én, ki - midőn botlott, és meghala, - rajta mosolygék,
-    U    U -   -  -    -   -  U U     -  U  U -   -  
Ösmerem a jámbort, s most ha jön - elkacagom.
-  U U  U  -  -       -    U  U    -  U U U  
 13

13

14

13

15

13
Hexameter

PentameterPentameter

Hexameter