Czóbel Minka Rétegek című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Orgona hanggal hangzik az ének,
-  U U  -   -   -   U  U  - U  
Ünneplik napját Megváltónk
-  -  -   -  -   -  -  -   
Mennybemenetelének.
 -    U U U U - U   

 
Ott térdel a nép
-    -  U  U  -  
Sürűn egymás mellett:
 U -  -   -   -  -     
Durva szövetü földi alakok
 -  U   U U U  -  U U U -  
Terjesztik a köznapiság lehét.
 -  -   U  U  -  U U -   U -   
Minden szívben sajátos kicsinyes gondok:
 -  -    -  -   U - -   U  U  -   -  U   
Az önzés, a vétek. -
U  -  -   U  - -     
Közöttük téved,
 U -  -   - U  
Az őrület sötétlő árnya,
U  - U -   U -  - -   U 
Anyagiasság durva homálya.
U  U U-  -   -  U  U -  U  

  
Növendék lányok szines ruhákban,
 U -  -   -  -    U -   U -  -   
Fejecskéjükben: hiúság gondja,
 U -   - -  -    U- -   -   U 
Érzésűk: "kényelmetlen"
-  - -     -  -  -  -   
Czifra, szokatlan, új öltözetben.
  -  U    U -  U   -  -  U -  U   

  
* * *
      

 
Amott egy sorban hetyke legények:
U -   -    -  -   -   U  U -  -    
Kihívó szemek felvillanása.
 U - -   U -   -  -  U - U  
Még most is? - Itten?
 -   -   U     -  U   
- Hisz` jó az Isten! -
   -     - U  -  U    
Öreges asszonyok.
U U U  -   U  U   
- Hosszú az élet -
   -   - U  - -    
De minek éltek?
 U  U U  -  -   
Szivűkben még mindig az anyag hatalma
  U -  -   -   -  U  U  U  -   U -  U 
Mely egyre csalja
 U   -   U   -  U
A földi embert
U  -  U -  -   
Vágyról vágyra,
 -   -   -   U  
S nem nyujt nyugalmat, és nem nyujt élvet.
   -    -     U -  U   -   -    -   -  U   

  
* * *
      

  
De im, a sok lehajtott fej felett
 U U   U  -   U -  -    -   U -   
Kitárt nagy templom ajtón
 U -    -    -   U  -  -  
Beolvad, beözönlik
 U-  -    UU -  U 
A forró, arany déli fény.
U  -  -  U -    - U  -    
Tömjén-felhőkön szállva
 -  -   -  - -    -   U 
Napfény, s égő viasz-gyertyák sugárja
 -  -      - -  U-     -   -   U -  U
Arany fátyolt szőtt, mely ott lebeg
U -    -  -     -     U   -    U U 
A sötétlő fejek felett.
U  U -  -  U -   U -    

  
* * *
      

  
S a fátyolon túl, egy más rétegen,
  U  -  U -   -   -    -   - U -   
Magasztos-édesen,
 U -   U  - U U  
Elszálló hanghullámok:
-   -  -  -   -  - U   
Az orgona mély, zúgó hangja.
U  -  U U  -     - -  -   U  

  
* * *
      

  
Keresztül tör most rajta
 U -   -   -   -    -  U 
Fényes sugárként
 -  -   U -  -  
Az oltár felöl felhangzó szó:
U  -  -   U -   -  -   -   -   
Sursum corda!
 -  -   -  U  

  
* * *
      

 
E szóba füződik most minden eszmény
U   - U  U - -   -    -  U  -   -   
Mely mint fehér vágy, tiszta gondolat
 -    -    U -   -     -   U  -  U U 
Ott lenn fakadt
-    -    U -  
A sötétlő szivekben:
U  U -  -   U -  U    

 
A szeretet egy-egy csilláma
U   U U U  U   -     -  - U
A hit a lelkesülés, a remény.
U  U  U  -  U U -   U  U -    
Felszáll e szóval, mint kúszó növény
 -   -   U   - -    -    -  -  U -   
Sugár fa ágán
 U -   U - -  
Hogy nő, hogy terjed!
 -    -   -    -  U   

  
Már áttöré a templom boltivét
 -  -  U - U  -   -   -  U -  
Már ottan száll
 -  -  -    -   
Napsugaras, kék, forró nyári égen,
 -  U U -    -    -  -   - U - -   
Mint egy hatalmas nagy madár.
 -   -    U -  -   -    U -   

  
* * *
      

  
Hogy lenn maradt a vétek
 -    -    U -   U  - -  
Salak, sötétség
 U -    U -  - 
Oh e legfelső réteg!
U  U  -  -  -  - U   

  
Nagy Istenség, ezen keresztűl látlak,
 U   -  -  -   U -   U -   -   -  -   
Felszállok hozzád,
 -   -  -   -  -  
Im, elérlek!
U   U -  U  
A

B

A

 10

8

7

A

B

C

D

C

E

E

F

F

 5

6

10

10

12

6

5

9

10

A

B

C

C

 10

10

7

10

A

 3

A

B

C

C

D

A

A

E

E

F

B

A

 10

10

5

6

6

5

5

12

5

5

4

10

A

 3

A

B

C

D

E

E

A

A

 10

7

7

8

7

11

9

8

A

 3

A

A

B

C

 10

6

7

9

A

 3

A

B

C

D

 7

5

9

4

A

 3

A

B

C

D

 11

10

4

7

A

B

B

C

D

 9

10

10

5

5

A

B

C

B

 10

4

11

8

^ Félrím
A

 3

A

B

A

 7

5

7

A

B

C

 11

5

4AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció