Havas István Közelg az éj című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Közelg az éj, hidegre fordult
 U -   U  -    U -  U  -  -  
Az idő, jöjj hát paplanom,
U  U -   -    -   -  U -   
Takarj be! Rokon melegedben
 U -    U   U -   U U -  -  
Sorsom` viselve, alhatom.
 -  -    U -  U  -  U -   
Takarj be, eleven színed`
 U -    U  U U -    - -   
Jó látnom, amint rám borul.
 -  -  U   U -    -   U U  
A világ ugyis fekete,
U  U -  U  -   U U U 
A láthatár meg egyre komorul.
U  -  U -   U  -   U  U U U   

 
A föld ma csapszékben forog,
U  -    U   -   -  -   U -   
Sárban és vérben vigyorog.
 -  U  -   -  -   U  U -   
Földindulása szinte fenevad
 -  -  U - U   -  U  U U -  
S elbujhatok-e egy paplan alatt!?
  -  -  U U  U -    -  U  U -    
Altass el, Uram, mégis ez a jó,
-  -   U   U -    - U  U  U  - 
Az álom élet, Nirvána-folyó.
U  - U  - -    -  - U  U  - 
Ölén elalszik fáradt gyermeked
U -  U -   -   - -     -  U -  
S ha akarod, holnap felébredek.
   U U U -    -  -   U -  U U  
A

B

C

B

D

A

C

A

 9

8

9

9

9

8

8

10

A

A

B

C

D

A

E

E

 8

8

10

10

10

10

10

10

Alliteráció